Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent

Jussen danner rammer for rettigheter og plikter i arbeidslivet, også ved håndtering av sykefravær.. Fikk du ikke med deg foredraget til Kari Andersen i advokatfirmaet SBDL på konferansen Sykefravær og arbeidsliv får du anledning til å se dette her.

Tematikken arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent, år etter år er en gjenganger. Dette handler om de kronisk syke, de som opplever arbeidsmiljøproblematikk, som har generelle helseproblemer og de som har vondt i viljen.

Hvordan s