Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019

Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er for syk til å jobbe, kan være vanskelig. De åtte foredragsholderne gå oss mye nyttig innsikt, tanker og verktøy til bruk i arbeidshverdagen.

Sykefravaer Og Arbeidsmiljoe 2019 Forsidebilde

Samspillet mellom sykefravær og arbeidsmiljø

I sitt foredrag viste Jørn Eldby, administrerende direktør i SINTEF Nord, blant annet til Oses (2016) oversikt over ulike typer sykefravær, fra å være litt syk, men snart klar for å jobbe, til å være sykmeldt på grunn av totalbelastning. Et arbeidsmiljø hvor vi kjenner trygghet i både egen rolle, med kolleger og med ledere legger grunnlaget for friskere medarbeidere. Konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø handler om nettopp dette.

Felles forståelse e...

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

Ulf Andersen 1
Sykefravær
Arbeidsmarkedet, sykefravær og helseforløp i Norge
Arbeidsmarkedet, sykefravær og helseforløp i Norge
Siw Tone Innstrand
Sykefravær
Helsefremmende arbeidsplasser – hva, hvorfor og hvordan
Helsefremmende arbeidsplasser – hva, hvorfor og hvordan
PC stetoskop
Sykefravær
Politisk feighet hindrer nedgang i sykefraværet - virksomhetene må gjøre jobben
Politisk feighet hindrer nedgang i sykefraværet - virksomhetene må gjøre jobben