Er du leder for kompetanse og utvikling i en større virksomheter og ønsker deg et nettverk å sparre med? I april starter vi opp et nytt kompetansenettverk med fasilitator Margrete Posti Røed Martin som til daglig er leder for HR Utvikling og kompetanse i Coop Norge.

Tematikk

Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer som kan komme opp er:

 • Strategisk kompetansestyring
 • Læringskultur
 • Mangfold og opplæring i mangfold
 • Taus kunnskap til eksplisitt kunnskap
 • AI som lærende teknologi (hvilken rolle har L&D funksjonen)
 • Innovasjon (en lærende kultur som innoverer)
 • Digital læring
 • Fremtidens kompetanse
 • 70-20-10
 • Design thinking

Målgruppe

På ledelsesnivå ser vi etter deg som sitter i rollene visepresidenter learning and development, og/eller leder for kompetanse og utvikling, eller øvrige strategiske roller i HR. Fortrinnsvis vil alle deltakere ha et felles jobbmandat som leder for kompetanseutvikling i sine organisasjon. Medlemmene i nettverket vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer, og få tips og råd som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde.

Tid og sted

 • 18.04.2024 kl 09:00-12:00 - Oppstartsmøte i HR Norges lokaler med servering
 • 06.06.2024 kl 09:00-12:00
 • 12.09.2024 kl 09:00-12:00
 • 28.11.2024 kl 09:00-12:00
 • 13.02.2025 kl 09:00-12:00

Oppstartsmøtet finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Utbytte
For at nettverket skal gi best mulig utbytte for deg som deltaker, er det viktig at nivået, erfaringen og utfordringene blant nettverksdeltakerne står godt til hverandre. Nettverksfasilitator har mandat til å tilpasse gruppen i henhold til dette. Det er derfor satt kriterier for hvem som kan delta nettverket, i forhold til nivå og virksomhetsstørrelse nevnt ovenfor.

Hvordan melder du din interesse?
Er du interessert i å bli en del av vårt nettverk, eller kjenner du noen i din virksomhet som kunne tenke seg å bli med? For alle henvendelser, enten det gjelder interesse for å bli med i nettverket eller hvis du har faglige spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte Kristin Willersrud på e-post: kristin.willersrud@hrnorge.no innen 29. mars.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Fasilitator

Margrete Martin

Margrete Posti Røed Martin er leder for HR Utvikling og kompetanse i Coop Norge. Hun er leder for HR Utvikling og kompetanse i Coop Norge. Her leder hun et sterkt fagmiljø med ansvar for 28000 medarbeidere. Som organisasjonspedagog har hun både strategisk og operativ bakgrunn. Hun har mange års erfaring med ledertrening, kompetansestyring og strategisk organisasjonsutvikling. Hun har ledet utviklingsprosjekter iblant annet Utdanningsdirektoratet, NHO og Norsk Industri. I de senere år har hun jobbet i konkurranseutsatte næringer med å gjøre læring til et konkurransefortrinn.

Gjennomføring

Nettverksmøtene gjennomføres fysisk og de går på rundgang hos deltakerne. Oppstartsmøtet er i HR Norges lokaler, Akersgata 34.

Er du interessert i å bli en del av vårt nettverk, eller kjenner du noen i din virksomhet som kunne tenke seg å bli med? For alle henvendelser, enten det gjelder interesse for å bli med i nettverket eller hvis du har faglige spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte Kristin Willersrud på e-post: kristin.willersrud@hrnorge.no.