Har din virksomhet en del HR-data tilgjengelig som dere ønsker å dra nytte av, men vet ikke helt hva dere kan bruke dem til?

På kurset HR-analyser i Excel vil du lære grunnleggende Excel-funksjonalitet og visualiseringsteknikker som kan gjøre deg i stand til å besvare forretningsspørsmål basert på HR-dataene. Kurset er basert på praktiske øvelser i hvordan gjennomføre og presentere analyser. Vi vil ta utgangspunkt i et analysespørsmål og sammen stille hypoteser som kan besvare dette.

Som deltaker vil du lære å:

  • bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av funksjoner og formler som vlookup, logiske tester, search and replace og annen grunnleggende Excel-funksjonalitet.
  • teste hypoteser ved hjelp av fargekoding, pivottabeller og beregning av korrelasjoner i Excel.
  • fremstille, visualisere og kommunisere analyser på en pedagogisk og tydelig måte.

Kurset passer for deg i HR som har noe kjennskap til Excel, og ønsker å lære deg å behandle og fremstille data på en mer effektiv måte. Kurset legger opp til aktiv involvering av deltakerne gjennom hele dagen, med arbeid både individuelt og i grupper.

Alle deltakere tar med egen PC med Excel installert. Kurset er lagt opp til Excel på PC, ikke Mac. I kurset fokuseres det ikke på avansert funksjonalitet i Excel.

Ønsker du å lære enda mer om HR-analyser?

Kurset HR-analyser i Excel kan tas alene, eller i kombinasjon med HR-analyser i Excel for viderekomne. Dersom du ønsker å delta på begge kursene, melder du deg på begge separat. Prisen for to kurs er 7900,- for medlemmer og 11400,- for ikke-medlemmer. Prisen vil korrigeres etter påmelding.

Kursholder:

Portrett Lina Alsvik

Lina Alsvik har organisasjonspsykologisk bakgrunn og har jobbet med arbeidsmiljøundersøkelser, ledelsesevalueringer og andre surveys og psykometriske målinger. De siste fem årene har hun jobbet som HR-analytiker i Norsk Hydro. Der har hun vært med på å starte opp en global HR analysefunksjon og å implementere Strategic Workforce planning samt datafangalyser innen prestasjon, utvikling, mangfold og rekruttering.