Organisasjoner trenger å tåle endring og tilpassing til nye markeder og utfordringer for å henge med i stadig mer skjerpet og global konkurranse. Samtidig så har vi de ansatte vi har, med den kompetansen og de holdningene som er utviklet innen vår spesifikke organisasjonskultur – hvordan få alle med på de nye tingene og få fokus på den menneskelige siden av digitalisering og endring.

Vi inviterer til et praktisk rettet medlemsmøte der du får helt konkrete verktøy som du kan ta med hjem å bruke i din egen jobbhverdag. Kirsti Christie og Henriette Nybø Vangstein presenterer case fra norsk næringsliv som du vil kjenne deg igjen i, der endringsbetingelser som forankring hos tillitsvalgte, medvirkningsplikt hos ansatte, perspektiver fra ledelse og medarbeiderskap blir belyst.

I workshopen bruker vi en innovativ og velprøvd metodikk som skaper umiddelbar læring og mobilisering

  • Kart – og terreng: hvem står hvor i organisasjonskartet og hvordan oppleves endringen fra det ståstedet? Hva kreves da av ledelse for å ivareta alle?
  • Følge – lede: Når leder du og når følger du? Er det formell rolle eller øvrig innflytelse som styrer makt og påvirkning?
  • Tenke – snakke – beslutte – handle: Hvem gjør hva når og hvilken effekt har det på helheten og endringstakten?
  • Hva har andre gjort og hvordan gikk det? -konkrete case fra organisasjoner i Norge


Program
08.00: Registrering og lett servering
08.30: Faglig program
10.30: Takk for i dag

På medlemsmøtet treffer du:

Portrett Kirsti Christie

Kirsti Christie er udannet Cand.Polit. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med analyse og utvikling organisasjonskultur, gjennomføring av endringsreiser og implementering av strategi i mer enn 20 år i Accenture, og som HR / Organisasjonsdirektør i hhv Nycomed/GE Healthcare, Dagbladet, Norsk Folkehjelp, SN Power/Statkraft, EVRY og Vinmonopolet. Parallelt har hun drevet CultureChangeConsulting som tar rådgivningsoppdrag, gjennomfører endringsprosesser og strategiimplementering, samt holder workshops og foredrag. Hennes spisskompetanse handler om akkurat hvorfor og hvordan kultur spiser strategi til frokost, og hvordan hindre dette.

Portrett Henriette Nybø Vangstein

Henriette Nybø Vangstein er daglig leder og eier i Memetor med 20 års praktisk ledererfaring. Hun har en MA innen Applied Communication, og en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonssosiologi med pedagogikk. Videre har hun en BA i informasjons- og samfunnskontakt. Henriette jobber i skjæringspunktet mellom å utvikle og operasjonalisere strategier. Hun er glødende opptatt av hvordan selskaper kan realisere strategier og nå målene sine gjennom å utløse det potensialet som allerede ligger hos medarbeidere. Ved å bygge tillit og dele erfaringer og kunnskap i praksisnære ledertreninger har Henriette levert lederutvikling i både offentlige og private selskaper i en årrekke. Hun leverer lederutvikling i bransjer som offentlig forvaltning, helse, bygg og anlegg, media og kultur, it, innovasjon og teknologi, bank og finans, kraft og fornybar energi.


Medlemsmøtet er gratis og forbeholdt HR Norges medlemmer. Siste frist for avmelding er innen 23. januar. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-