Hensikten med nettverket er å skape en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom HR praktikere som arbeider med HR-analyse.

Tematikk og nytte:
Innholdet på nettverkssamlingene fastlegges av nettverkets deltakere i samspill med HR Norges fasilitator. Eksempler på temaer som kan komme opp er:

  • Hva bør analyseres og hvordan forberede styringsdata?
  • Hvordan vite, og kommunisere, hvordan HR-aktiviteter bidrar forretningsmessig på kort og lang sikt?
  • Hvordan knytte HR-tiltak mot KPI-er

Målgruppe:
Nettverkets deltakere er HR-ledere, -rådgivere og -spesialister med erfaring fra HR-analyse, -måling og effektevaluering. Deltakerne kan komme fra både private og offentlige virksomheter som deler de samme utfordringer i jobbhverdagen. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd, som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde. HR Norges fasilitator vil ta en kort samtale med interesserte deltakere før deltakelse i nettverket bekreftes for å sikre at nettverkets sammensetning blir godt balansert ut ifra erfaring og interessefelt.

Tid og sted:
Oppstartsmøte tirsdag 4. mai 2021 kl 09:00 – 12:00. De neste nettverksdatoene er 24/8-2021, 23/11-2021, 1/2-2022 og 3/5-2022.

Det er i utgangspunktet planlagt å gjennomføre samlinger fysisk som går på rundgang hos deltakerne, men grunnet dagens uavklart koronasituasjon er det lagt til grunne at første møte blir på digitalt.

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er satt til kr. 10.000,- + moms per deltaker for medlemmer.

Spørsmål:
Dersom du har spørsmål om du passer inn i nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte nettverkets fasilitator, Sven Kinden Iversen, på telefon 992 87 313.

Les mer om HR Norge sine nettverk her.

Portrett Sven Kinden Iversen

Fasilitator:
Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred erfaring fra HR-feltet og tidligere hatt lederroller innen HR i flere internasjonale teknologivirksomheter. I tillegg har hat arbeidet som konsulent i flere Executive Search selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører for tiden en mastergrad i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.

Det er i utgangspunktet planlagt å gjennomføre samlinger fysisk som går på rundgang hos deltakerne, men grunnet dagens uavklart kornasituasjon er det lagt til grunne at første møte blir på digitalt.

Er du ikke medlem?

Nettverkene er tilgjengelige for HR Norges medlemmer.

Her kan du se hvilke fordeler du får og hvordan du kan bli medlem.