Hensikten med nettverket er å skape en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom HR praktikere som arbeider med HR-analyse.

Tematikk og nytte:
Innholdet på nettverkssamlingene fastlegges av nettverkets deltakere i samspill med HR Norges fasilitator. Eksempler på temaer som kan komme opp er:

  • Hva bør analyseres og hvordan forberede styringsdata?
  • Hvordan vite, og kommunisere, hvordan HR-aktiviteter bidrar forretningsmessig på kort og lang sikt?
  • Hvordan knytte HR-tiltak mot KPI-er

Målgruppe:
Nettverkets deltakere er HR-ledere, -rådgivere og -spesialister med erfaring fra HR-analyse, -måling og effektevaluering. Deltakerne kan komme fra både private og offentlige virksomheter som deler de samme utfordringer i jobbhverdagen. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd, som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde. HR Norges fasilitator vil ta en kort samtale med interesserte deltakere før deltakelse i nettverket bekreftes for å sikre at nettverkets sammensetning blir godt balansert ut ifra erfaring og interessefelt.

Tid og sted:
Oppstartsmøte 16. februar 2021 kl 09:00 – 12:00 med påfølgende lunsj fra 12:00 – 13:00. De neste nettverksdatoene er 4/5-2021, 24/8-2021, 23/11-2021 og 1/2-2022.
Første møte finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift:
Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er satt til kr. 10.000,- + moms per deltaker for medlemmer.

Spørsmål:
Dersom du har spørsmål om du passer inn i nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte nettverkets fasilitator, Sven Kinden Iversen, på telefon 992 87 313.

Les mer om HR Norge sine nettverk her.

Portrett Sven Kinden Iversen

Fasilitator:
Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred erfaring fra HR-feltet og tidligere hatt lederroller innen HR i flere internasjonale teknologivirksomheter. I tillegg har hat arbeidet som konsulent i flere Executive Search selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører for tiden en mastergrad i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.