Dette nettverket er for HR-praktikere i statlig sektor som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sine virksomheter.

Ønsker du å delta i dette nettverket? Følg påmeldingslenken til høyre.
Har du spørsmål, send en epost til nettverk@hrnorge.no

Tematikk og nytte:
Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer som kan komme opp er blant annet rettslige utfordringer i forbindelse med:

  • Ansettelse
  • Personaloppfølging
  • Sykefraværsoppfølging
  • Arbeidstakeres ytringsfrihet
  • Oppfølging av klager og varslinger i arbeidsmiljøkonflikt
  • Tjenstlige reaksjoner og avslutting av arbeidsforhold
  • Omstilling og nedbemanning
  • Medbestemmelse etter hovedavtalen og tilpasningsavtalen
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Nyheter i statsansatteretten

Målgruppe: Nettverkets deltakere er medarbeidere i HR- eller personalavdelinger som har ansvar for arbeidsrettslige spørsmål i sin virksomhet. Deltakerne kommer fra statlig sektor og har kjennskap til statsansatterett, enten fra kurs hos HR Norge eller på annen måte.. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer, og få tips og råd som du og din virksomhet behøver innenfor ditt ansvarsområde.

Tid og sted: Oppstartsmøte fredag 19. november kl 09:00-12:00, med påfølgende lunsj 12:00 - 13:00. De neste nettverksdatoene i 2022 er 21.01, 25.03, 10.06 og 09.09. Oppstartsmøtet finner sted i HR Norges lokaler i Akersgata 34, mens de neste møtene vil gå på rundgang hos deltakerne.

Deltakeravgift: Deltakeravgiften for 5 nettverksmøter er kr 11 500,- + moms pr deltaker for medlemmer.

Spørsmål: Dersom du har spørsmål om du passer inn i dette nettverket eller har faglige spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss på mail nettverk@hrnorge.no.

Les mer om HR Norge sine nettverk her

Fasilitator:

Thomas Braut Svendsen

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler».

Det er planlagt å gjennomføre samlingene fysisk og at de går på rundgang hos deltakerne.

Påmeldingsfrist er 10. november.