Dette kurset skal hjelpe til med oversikt og konkrete tiltak for fleksibilitet!

I en hektisk arbeidshverdag med mange ansatte og arbeidsoppgaver som varierer i tid og omfang kan det oppleves som svært utfordrende å etterleve arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Mange opplever regelverket som firkantet og lite passende for deres type virksomhet og utfordringer. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid opp for at arbeidsgiver i visse tilfeller kan gjøre unntak fra hovedreglene. Dette kan gi arbeidsgiver og arbeidstaker større fleksibilitet i en varierende arbeidshverdag. Mulighetene for slik fleksibilitet forutsetter god oversikt over regelverket og at arbeidsgiver i forkant har fått på plass avtaler som oppfyller lovens krav for slike unntak.

Du får en gjennomgang av:

  • arbeidsmiljølovens krav til arbeidstid
  • diverse unntaksmuligheter
  • er reisetid arbeidstid? – gjennomgang av dommer

Kursholder

Helene Larsen Brustad er advokat i advokatfirmaet SBDL, og arbeider med arbeidsrett og andre tilgrensende rettsområder. Hun har i tiden hos SBDL bistått større og mindre selskaper med blant annet spørsmål knyttet til GDPR og informasjonshåndtering. Helene har videre erfaring med å holde kurs og foredrag om temaer innenfor personvern og arbeidsrett.


Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no