Medlemstype

Pensjonist / arbeidsledig

Medlemsskap

Du som er arbeidsledig eller pensjonist, kan videreføre medlemskapet og tilknytningen til faget gjennom et svært gunstig medlemskap.

  • nyhetsbrev og egen innlogging til +artikler, rapporter, videoer og andre verktøy
  • gratis medlemsmøter
  • mulighet til å delta i fagnettverk forbeholdt medlemmer
  • prisfordeler på kurs og konferanser
  • 8 utgaver av tidsskriftet HR magasinet i året

Tabellen viser 2024-pris. Gratis medlemskap ut 2023, mot binding neste år.

Betingelser

Varighet: Medlemskapet gjelder fra tidspunkt for innmelding og ut kalenderåret. Medlemskapet fornyes automatisk dersom det ikke sies opp før årsskiftet. Tabellen viser 2024-pris.

Forventet prisutvikling for 2025 er tilsvarende pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

Endringer: Ved endringer av medlemskapet i løpet av året, ta kontakt på hrnorge@hrnorge.no eller telefon 22 11 11 22.

Oppsigelse: Medlemskapet fornyes automatisk dersom det ikke sies opp før årsskiftet. Innbetalt kontingent refunderes ikke. Utmelding må sendes skriftlig til hrnorge@hrnorge.no.

Se HR Norges personvernerklæringen her.

For mer informasjon, se våre vedtekter.