Medlemstype

Pensjonist / arbeidsledig

Medlemsskap

Du som er arbeidsledig eller pensjonist, kan videreføre medlemskapet og tilknytningen til faget gjennom et svært gunstig medlemskap.

  • nyhetsbrev og egen innlogging til +artikler, rapporter, videoer og andre verktøy
  • gratis medlemsmøter
  • mulighet til å delta i fagnettverk forbeholdt medlemmer
  • prisfordeler på kurs og konferanser
  • 8 utgaver av tidsskriftet Personal og Ledelse i året


Betingelser

Varighet: Medlemskapet gjelder fra tidspunkt for innmelding og ut kalenderåret. Medlemskapet fornyes automatisk dersom det ikke sies opp før årsskiftet. Nå får du 50% rabatt på prisene i tabellen, ut 2020 (tabellen viser full pris). Forventet prisutvikling for 2021 er tilsvarende pris- og lønnsutviklingen ellers i samfunnet.

Endringer: Ved endringer av medlemskapet i løpet av året, ta kontakt på hrnorge@hrnorge.no eller telefon 22 11 11 22.

Oppsigelse: Medlemskapet fornyes automatisk dersom det ikke sies opp før årsskiftet. Innbetalt kontingent refunderes ikke. Utmelding må sendes skriftlig til hrnorge@hrnorge.no.

Se HR Norges personvernerklæringen her.

For mer informasjon, se våre vedtekter.