Høy begynnerlønn for nyutdannede i Norge

Ingen land lønner nyutdannede bedre enn Norge. Om de kommer inn i selskapet med bachelor, master eller doktorgrad i ryggsekken betyr imidlertid ganske lite. I hvert fall første året.

Norske bachelorkandidater fikk i snitt en startlønn på 456 000 i fjor. Det viser lønnsdata fra Korn Ferry, presentert på HR Norge lønnsseminarer siste uker. De som har investert et par år ekstra på skolebenken og kommer ut med mastergrad, starter i snitt 30.000.- høyere. Og har man slitt seg gjennom en doktorgrad kan man legge ytterligere 30.000.- på startlønnen. Som ikke er veldig mye, sett opp mot dem som velger å jobbe i stedet for å ta mer utdanning.

Lonn 1

Men etter hvert øker forskjellene. Gapet mellom utdanningsnivåene stiger til 50.000.- allerede andre året man er ute i arbeidslivet. Etter hvert vil de med lengre utdanning naturlig oftere få tilbud om mer ansvarsfulle stillinger og dermed stikke ytterligere av fra kolleger med kortere utdanning i bunn. Norge er det landet som tilbyr de høyeste startlønningene i Europa. Hakk i hæl følger Tyskland, hvor bachelor, master og PhD tjener henholdsvis 96%, 98% og 93% av sine norske kolleger. Derfra er gapet stort ned til for eksempel Sverige, som ligger på i underkant av 70% av det norske lønnsnivået. Og skulle man falle for fristelsen til å starte karrieren i Spania, må man belage seg på å tjene i overkant av halvparten av det norske lønnsnivået.

Lonn 2

Lonn 3

Norske lønninger er generelt sett høye sammenlignet med utlandet. Dette er bra for samfunnet i et lengre perspektiv, rett og slett fordi høye lønninger til stillinger med lav verdiskaping driver frem automatisering og rasjonalisering som gjør at jobbene forsvinner fortere enn de ellers ville gjort. Dermed får den enkelte av oss en stimulans til å ta mer utdanning, noe som bidrar til å flytte arbeidskraften over i jobber hvor lønn og fremtidsutsikter er bedre enn de som forsvant. Dette er en av de viktigste grunnene til at samfunnet er tjent med at utdanning skal lønne seg. Når vi ser at lønnsforskjellene er så små som de er i Norge, blir mange fristet til å velge letteste vei med kortere utdanning. Over tid oppdager mange at det sperrer muligheten for mer trygge og spennende jobber.

Lønnsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse fra privat sektor, hvor de største selskapene er overrepresentert. I tillegg til er startlønnen i disse selskapene typisk noe høyere enn i lønnsmarkedet totalt sett, med en viss overrepresentasjon økonomer, ingeniører og andre klassiske næringslivsutdanninger det er stor etterspørsel etter. Det er imidlertid ikke all utdanning som er like relevant for arbeidslivet. Om man tar en master innenfor et område uten særlig etterspørsel, vil lønningene naturlig nok bli lavere.

Kontaktinformasjon:

Even Bolstad: even.bolstad@hrnorge.no, +47 906 66 720
Tara Jahangiry: tara.jahangiry@kornferry.com, +47 984 01 691