Ferie og feriepenger «i koronaens tid» - Digitalt

Gikk du glipp av "Ferie og feriepenger "i koronaens tid"? Nå kan du fortsatt få tilgang, uavhengig hvor du er.

Det nærmer seg sommerferie, og som alltid oppstår det en rekke spørsmål knyttet til ferieavvikling og utbetaling av feriepenger i den enkelte virksomhet. I tillegg har korona-epidemien aktualisert spørsmål om blant annet ferieavvikling for permitterte, utbetaling av feriepenger til permitterte og endring av ferie.

Ferieloven inneholder få, men forholdsvis tekniske regler, som dette kurset tar sikte på å klargjøre. Kurset gir en kort generell innføring i ferielovens system, før fokuset rettes mot fire hovedtemaer:

  • Endring av ferie
  • Overføring av ferie
  • Ferieavvikling og feriepenger når arbeidstaker skal forlate virksomheten
  • Ferieavvikling og utbetaling av feriepenger for permitterte arbeidstakere

Kurset inneholder forelesning med spørsmål, refleksjoner og oppgaver. Det vil ta ca 1 – 1,5 time å gjennomføre kurset.

Du vil få tilsendt mer informasjon om dette og hvordan du får tilgang i forkant av kurset.

Kursholder:

Portrett Ragnhild J. Nakling

Ragnhild J. Nakling er advokat og partner i SBDL. Hun har bred og langvarig erfaring med rådgivning og rettssaker innen hele arbeidsrettsfeltet, herunder ferieloven, og utgir Lovkommentar til Ferieloven på Universitetsforlaget høsten 2020.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 1500,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 5000,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når din påmelding er registrert får du tilgang til kurset. Du vil ha denne tilgangen i 30 dager fra den dagen du får tilgang. Presentasjonen fra kursholder er også tilgjengelig i portalen.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til det digitale kurset: Ferie og feriepenger «i koronaens tid»

Påmelding digitale arrangementer