Vil du jobbe med HR med hovedfokus på kompetanseutvikling i et strategisk perspektiv?
Til teamet vårt søker vi en ambisiøs, utviklingsorientert og HR-faglig sterk seniorrådgiver. Du skal sammen med dine kolleger jobbe med å utvikle og gjennomføre målrettede og effektive HR-tiltak, som støtter opp under KLDs strategier, mål og samfunnsoppdrag. Du må forstå betydningen av «gode hver for oss,– best sammen» prinsippet, både når det gjelder jobbutførelse i eget departement, men også i departementsfellesskapet. Den rette medarbeideren vil kunne ha gode muligheter til å påvirke stillingens innhold.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Du vil sammen med kolleger i HR-seksjonen initiere og bidra til å styrke det innovative arbeidet med å videreutvikle en kultur for forbedring i departementet. Noen av dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Støtte departementsledelsen i utviklingen av departementet.
 • Videreutvikle det helhetlige arbeidet med kompetansestyring.
 • Gi HR-faglige råd og være diskusjonspartner for ledere med personalansvar.
 • Initiere og gjennomføre tiltak innen organisasjons-, arbeidsmiljø-, leder- og medarbeiderutvikling.
 • Delta i rekrutteringsprosesser for toppledere i departementet og underliggende etater.
 • Følge opp sentrale strategier og føringer.
 • Sørge for et godt kunnskaps- og analysegrunnlag som utgangspunkt for strategiutvikling på HR-området.
 • Delta i interne og eksterne nettverk og fora ved behov.

Vi søker deg som har følgende nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, innen HR, pedagogikk, arbeids-/organisasjonspsykologi, ledelse, arbeidsrett eller lignende. Omfattende erfaring kan kompansere for manglende deler av utdanningskravet.
 • Faglig tyngde og minimum fem års erfaring innen HR-faget.
 • Erfaring med utvikling og leveranse av kompetansetiltak.
 • Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne fra rollen som prosjektleder/ prosessleder.
 • Svært god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Kunnskap om statlig lov- og avtaleverk.

For å lykkes i rollen har du følgende egenskaper:

 • Kombinerer strategisk tenkning med operative leveranser.
 • Trives som sparringspartner og støttespiller for ledere og medarbeidere.
 • Evner å bidra til videreutvikling av et arbeidsmiljø for deling av kunnskap og erfaring.
 • Fleksibel i oppgaveportefølje og løsningsorientert i sak.
 • Serviceinnstilt, positiv og nysgjerrig på nye løsninger og effektivisering av arbeidsprosesser.
 • Relasjonssterk og med utpregede samarbeidsevner.
 • Nysgjerrig og interessert i å forstå departementets rolle i forvaltningen.
Logo KLD
Arbeidsgiver
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Sted
Oslo
Stillingstittel
Seniorrådgiver innen HR
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 02.04 2023 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil