Vi trenger din kompetanse for å sikre vår kompetanse!
Har du et strategisk blikk og god forståelse av kompetanseutvikling som fagområde? Har du erfart viktigheten av helhetlig kompetanseutvikling i sammenheng med virksomhetsutviklingen? Da tror vi dette er drømmejobben din. Vi ser etter deg som kan være en sentral fagperson i arbeidet med å løfte våre aktiviteter innen dette området. Rollen vil være sentral i arbeidet med å svare ut og sikre fremtidens kompetansebehov i Skatteetaten.

Hva får du jobbe med?

Som vår nye kompetanseansvarlig får du strategisk ansvar og løpende utvikling av området, samt koordinering av aktiviteter og noe operativt arbeid. Du blir faglig ansvarlig for å etablere og videreutvikle gode strukturer og etatsfelles tiltak innen kompetanseutvikling og -vridning på vegne av HR-direktør og etatsledelsen. Dette innebærer at du skal videreutvikle og bidra til å skape arenaer, programmer og tiltak innenfor kompetanseutvikling. Du vil koordinere kompetansetiltak på tvers i organisasjonen, og være en faglig sparringspartner for ansatte som jobber med kompetanseutvikling i divisjonene på et strategiske nivå. Rollen krever at du bygger gode relasjoner og samarbeider med interne fagmiljø om utvikling og gjennomføring av strategiske og operative tiltak for kompetanseutvikling og –vridning. I tillegg får du ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag og sikre god forankring av strategiske initiativ hos toppledelsen. Utfra din kompetanse og våre behov, vil du også få muligheten til å bidra inn i andre sentrale HR-prosjekter og -aktiviteter.

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

Du

  • har høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
  • har erfaring innen strategisk og operativ kompetanseutvikling
  • er faglig oppdatert og har kunnskap om og erfaring med å teste ut nye arbeidsmåter og verktøy, inkl. digital læring
  • er en erfaren prosjektleder / prosessdriver

Hva ser vi etter hos deg?

Vi ser etter deg som er tillitsskapende og en sterk relasjonsbygger i møte med personer på alle nivåer i organisasjonen. I denne rollen er det også viktig at du har et strategiske blikk, stor gjennomføringsevne og evner å se helheten. Du vil få muligheten til å sette ditt preg på arbeidet, så du må være selvstendig og utviklingsorientert, samtidig som du skal få med deg organisasjonen. Du er en god formidler og har evne til å engasjere og involvere mennesker.

Hvorfor bør du søke denne stillingen?

Vi kan friste med

  • strategisk ansvar for et viktig og prioritert område - og det i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
  • gode rammer med blant annet fleksitid og betalt overtid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
  • medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Som kompetanseansvarlig blir du en del av HR-avdelingen i Skattedirektoratet. Vi har et overordnet ansvar for strategi, styring og utvikling av HR i etaten. Her får du 30 kollegaer som har stort engasjement for HR-faget, utvikling av mennesker og organisasjonen. Du kommer til en gjeng med stor allsidighet og mangfold, hvor du blir møtt med tillit og får stort ansvar for egne oppgaver.

Du blir ansatt som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 700.000 - 800.000, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette. Vi ber deg om å laste vitnemål/karakterutskrifter og attester som vedlegg til søknaden din. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent.

Synes du dette virker spennende? Er det noe du lurer på etter å ha lest denne annonsen? Trenger du mer informasjon om stillingen eller om oss? Da er det bare å ringe Elin (som kanskje blir din nærmeste leder) på telefon 934 80 625 - jeg gleder meg til å prate med deg!

Logo
Arbeidsgiver
Skatteetaten
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 23.01 2022 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil