Vi søker HR-jurist med erfaring fra tyngre personalsaker
Vi søker en dyktig HR-jurist med erfaring fra tyngre personalsaker og omstillings- og endringsprosesser i kommunal sektor. Du vil sammen med flere dyktige kollegaer i HR ha ansvar for at prosessene våre er gode, i tråd med relevante lover og regelverk, og at kommunens personalpolitikk følges. Du vil ha oppfølging av tyngre personalsaker, varslingsaker, omstillings- og endringsprosesser og ha en sentralt rolle i HR-teamene lov og avtaleverk og omstilling og endring. Lørenskog kommune er i stor vekst og endring, og det stiller krav til gode HR-tjenester. Vi jobber med å utvikle HR-prosessen og har som ambisjon å være en foretrukket arbeidsgiver. Nå søker vi etter en ny kollega som ønsker å være en solid støttespiller for ledere og ansatte.
Arbeidsoppgaver

Hos oss får du interessante og meningsfylte oppgaver i en kompleks organisasjon. Det innebærer å sikre at HR leverer profesjonelle tjenester i tråd med lov og avtaleverk, sikre helhetlig forvaltning, og sammen med seksjonsleder og kollegaer utvikle HR.

Aktuelle arbeidsoppgaver er;

  • Lederstøtte og rådgivning med vekt på arbeidsrettslige problemstillinger
  • Bistand til ledere og saksbehandling i konfliktsaker, vanskelige personalsaker og omstillings- og endringsprosesser
  • Generell rådgivning og saksbehandling innen HR-området, inkl. offentlighet, innsyn og personvern/GDPR
  • Sikre god juridisk kvalitet i HR-saker generelt
  • Utrednings- og utviklingsoppgaver samt opplæring
  • Forhandlinger relatert til lokale avtaler
  • Bidra til god samhandling med tillitsvalgte og verneombud
  • Skrive og kvalitetssikre politiske saker på området
Kvalifikasjoner

Du har juridisk embetseksamen eller Master i rettsvitenskap.

Minimum fem års erfaring fra HR-området, og særlig med tyngre personalsaker og omstillingsprosesser i kommunal sektor er nødvendig. I tillegg må du ha god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk med særlig vekt på kommunens hovedavtale og hovedtariffavtale. Du har god forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon.

Du ser det som naturlig å se etter løsninger som er til det beste for organisasjonen, er åpen for nye idéer og møter utfordringer med en positiv holdning. Du er en lagspiller og har god relasjonell kompetanse.

Du er systematisk og strukturert i ditt arbeid. Kombinasjonen strategisk arbeid, rådgivning og det å selv løse oppgaver er noe du trives med. Du trives med å håndtere mange oppgaver samtidig, kortsiktige og langsiktige, og setter deg raskt inn i nye problemstillinger.

I tillegg er det viktig at du evner å kommunisere tydelig og godt skriftlig og muntlig på norsk.

Personlig egnethet er av stor betydning.

Vi tilbyr

Vi tilbyr varierte og meningsfulle oppgaver i en fremtidsrettet kommune. Vi har et høyt arbeidstempo, er stolt av arbeidsplassen vår og vi har et godt samhold på tvers. Hos oss får du bred erfaring ved å bistå ledere og medarbeidere som leverer viktige tjenester til innbyggerne våre. Vi er digitale, vi er opptatt av å levere gode tjenester og utvikle HR mer strategisk.

Vi har helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytte på Sjusjøen. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for fag- og kompetanseutvikling.

Lønn etter avtale.

Om arbeidsstedet
En kommune er et mini-Norge og har blant annet ansvar for vann i springen, lærer i klasserommet, kulturtilbud, sykepleiere på sykehjemmet og at søpla blir hentet. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og HR har en viktig for å sikre en god ansattreise i kommunen. Vi rekrutterer om lag 500 årsverk i året og satser på utvikling av de omlag 2700 ansatte som jobber i kommunen. Vi har fokus på lederutvikling av ca. 150 ledere.

Stillingen er organisert i Organisasjonsseksjonen som består av HR, personal, lønn, innkjøp, internkontroll og informasjonssikkerhet. Vi er per i dag 25 medarbeidere i seksjonen. HR og lønn består av henholdsvis 9 og 7 medarbeidere og har ansvar for blant annet arbeidsgiverpolitikk, lov- og avtaleverk, tolkningskompetanse, lederstøtte, samarbeid med organisasjonene og HR prosesser. Vi har fagteamene rekruttering, lønn, lov og avtaleverk, omstilling og endring, kompetanseutvikling, sykefravær og HMS.

Organisasjonsseksjonen er en del av kommunedirektørens administrasjon, avdeling for styring og virksomhetsutvikling, som også består av seksjonene Økonomi og virksomhetsstyring, Digitalisering og Servicesenter samt enhetene kommuneadvokat og kommunikasjon.

Det er for tiden gjennomgang av kommunens tjenester, med formål om mer moderne og effektive tjenester i fremtiden. Gjennomgangen kan medføre endring i oppgaver og behov.

Annet
Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.
Lørenskog kommune ønsker å ha et mangfold som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

L renskog Hovedlogo 2
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Sted
Lørenskog
Stillingstittel
HR-jurist
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 20.10 2021 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil