Utviklingsorientert personalleder til HDO
Er du en utviklingsorientert leder som brenner for å gi dine ansatte en positiv medarbeiderreise? Er du i tillegg god på å bygge relasjoner og støtte andre gjennom coaching og tillitsbasert ledelse? Da håper vi du vil søke på stilling som personalleder i HDO!

HDO er i startfasen på en endringsreise for å jobbe enda mer smidig og effektivt. Vi satser sterkere på autonome produktorienterte team, som vil ha høy grad av eierskap og ansvarsfølelse for sitt domene. For å lykkes med dette tror vi utvikling av medarbeidere og medarbeideres evne til å utøve selvledelse er sentralt.

Som personalleder i HDO vil du inngå i et nyopprettet team; folk og flyt, som har ansvar for HR, personalledelse og organisasjonsutvikling deriblant kultur, samhandling og arbeidsmetodikk. Du vil være en viktig støttespiller for å hjelpe de ansatte til å bruke sine ressurser på en best mulig måte. Du får ansvar for medarbeiderreisen til inntil 30 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Som personalleder skal du blant annet:

 • Sikre at organisasjonens produktteam, plattformteam og støtteteam til enhver tid er rett bemannet og med rett kompetanse
 • Gjennomføre rekruttering, onboarding og offboarding av medarbeidere i teamene
 • Kontinuerlig arbeide med og sørge for faglig og personlig utvikling av de ansatte
 • Støtte produkteierne i å skape god dynamikk i teamene
 • Inneha personaladministrativt ansvar
 • Ivareta HDOs forpliktelser som arbeidsgiver
 • Bidra i budsjettering av personalkostnader

Kvalifikasjoner

Du har erfaring i å jobbe med folk og organisasjonsutvikling, gjerne fra teknologiske miljøer. Du har også erfaring med å være en coachende leder, har gode kommunikasjonsferdigheter og erfaring med å lede i komplekse miljøer som krever tillitsbasert og fleksibelt lederskap.
Du har god forståelse for og innsikt i arbeidsgivers ansvar og plikter og den norske arbeidslivsmodellen.

Av formalkompetanse ønsker vi at du minimum har en bachelorgrad innen relevante fagområder (arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning)

Personlige evner og holdninger
Du har en grunnleggende tro på at alle har et potensial for utvikling, og du ønsker å bruke dette til utvikling av deg selv og andre (growth mindset)
Du er nysgjerrig og interessert i å erverve innsikt, og ser på feil som en kilde til læring
Du har en sterk vilje til å sette deg inn i nye ting, ta i bruk kunnskap og dele kunnskap
Du har høy grad av tillit til dine medarbeidere, og evner å motivere og inspirere
Du har en empatisk væremåte, lytter og bruker informasjonen du mottar på en løsningsorientert måte.

Vi tilbyr

 • En svært viktig jobb for et velfungerende helsevesen i Norge
 • 100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Et uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Muligheter for avtale om hjemmekontor
 • Sosiale sammenkomster, slik som julebord og lønningstreff
 • Et aktivt bedriftsidrettslag
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for kompetanseheving
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Andre opplysninger

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse.

HTDO Nødnett kort
Arbeidsgiver
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
Sted
Gjøvik
Stillingstittel
Personalleder
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 19.06 2023 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil