Utviklingsorientert og dyktig avdelingsdirektør med sterkt brukerfokus
NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og samfunnsoppdraget vårt er å gi mennesker muligheter. NAV Familie- og pensjonsytelser er resultatområdet som sikrer at brukerne får riktig ytelse til riktig tid. NAV Familie- og pensjonsytelser består av 10 enheter organisert under en sentral styringsenhet og har ca 900 ansatte spredt over hele landet. NAV er en organisasjon i endring, og ny virksomhetsstrategi er førende for arbeidet fremover. Vi søker en engasjert og utviklingsorientert avdelingsdirektør til vår enhet i Drammen. Som avdelingsdirektør for denne enheten får du ansvar for utvikling av egen enhet med ansvar for ca 110 kompetente medarbeidere og 5 ledere som hver dag jobber for at de som trenger det får utbetalt sine ytelser. Du rapporterer til direktøren for NAV Familie- og pensjonsytelser og inngår i direktørens ledergruppe som består av 10 ledere fra hele landet. NAV Familie - og pensjonsytelser Drammen holder til i moderne lokaler sentralt i Drammen, om lag 10 minutters gange fra Drammen stasjon. Enheten behandler oppgaver knyttet til saksbehandling og utbetaling av foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte EØS og barnebidrag. Enheten er en spennende arbeidsplass som legger vekt på å oppnå gode resultater til beste for brukerne, og utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider.

Arbeidsoppgaver

Overordnede drifts-, personal- og resultatansvar på alle ansvarsområder som er knyttet til enheten.
Bidra til videreutvikling av egen enhet og resultatområdet i stort.
Sikre god kvalitet og gode resultater gjennom å lede og utvikle egen ledergruppe og i samarbeid med enhetens medbestemmelses apparat og de ansatte.
Være en god endringsleder som utvikler organisasjonen i samsvar med overordnede strategier.
Rapportering til direktør for NAV Familie- og pensjonsytelser og være aktiv deltaker i direktørens ledergruppe.

NAV Familie- og pensjonsytelser er for tiden i en virksomhetsutviklingsprosess som kan medføre omorganisering av resultatområdet. Dette kan føre til endring i stillingens oppgaveportefølje.

Arbeidsgiver
NAV Famile- og pensjonsytelser
Sted
Drammen
Stillingstittel
Utviklingsorientert og dyktig avdelingsdirektør med sterkt brukerfokus
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 08.02 2023 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil