Spesialrådgiver HR HR-divisjonen, Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. «Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon Vår utviklingsplan for 2035 tydeliggjør våre overordnede valg og prioriteringer. Les mer på www.ahus.no

Vi søker etter en engasjert og fremoverlent spesialrådgiver til HR-direktørens stab. Du ønsker å være en del av HR-teamet, og ta et delansvar for videre utvikling av en spennende og viktig HR-funksjon.

Du brenner for HR-faget og forstår viktigheten av gode HR-leveranser i et hektisk sykehusmiljø og hvordan samspillet mellom kjernevirksomheten og HR er i store virksomheter. Vi søker en erfaren, trygg og initiativrik rådgiver. Du har evnen til å lede komplekse prosesser, se sammenhenger og helhet. Du trives med høyt tempo og har stor arbeidskapasitet.

Stillingen som spesialrådgiver vil være sentral i utviklingen av HR fag og funksjon. Den vil være rådgiver til HR-direktør og til ledere i HR. Oppgaver som legger til rette for, og understøtter HR's samarbeid med de kliniske divisjonene, HR-analyse og rapportering, samt utvikling av kvalitet, service og faglige funksjoner i HR er sentralt. Saksbehandling for HR-direktør vil være en del av oppgavene. Stillingen kan også få delegert noe fagansvar, og delta i den operative oppgaveløsning etter behov.
I en stor organisasjon vil det naturlig være et stort volum av oppgaver, som det av hensyn til den øvrige driften i virksomheten er viktig at ivaretas effektivt. Prioritering og blikk for effektive og gode arbeidsprosesser er derfor viktig i denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og følge opp HR' serviceleveranser (førstelinjesupport) til sykehuset
 • Legge til rette for og understøtte HR's samarbeid med de kliniske divisjonene
 • HR-analyse og virksomhetsrapportering
 • Arbeid med utvikling av kvalitet, service og faglige funksjoner i HR
 • Overordnet saksbehandling
 • Rådgivning til ledere
 • Ivareta faglige oppgaver og delta i den operative oppgaveløsning etter behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Erfaring fra saksbehandling på overordnet nivå er nødvendig
 • Ledererfaring ønskelig
 • God kjennskap til helseforetak
 • Prosess og prosjektkompetanse ønskelig

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vektlegges
 • Stor grad av gjennomføringevne og selvstendighet i rollen
 • God forståelse for serviceleveranser og evne til å se virksomhetens behov
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner gjennom dialog
 • Blikk for detaljer, kvalitet og evne til å legge til rette for fremtidige behov
 • Høy arbeidskapasitet
 • Fleksibel og endringsvillighet
 • Analytisk, strukturert og evne til å sette oppgaver i en helhetlig sammenheng
 • God muntlig og skriftlig fremstillingevne

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en viktig, krevende og spennende stilling i et dynamisk miljø
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
Ahus logo 3
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus HF
Sted
Lørenskog, Nordbyhagen
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 13.05 2021 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil