Spennende stilling innenfor arbeidsrett i Skatteetaten
HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for helhetlig styring og utvikling av HR i Skatteetaten. Avdelingen har et sterkt og inspirerende arbeidsrettsmiljø som arbeider bredt innenfor fagområdet. Vi er opptatt av at arbeidsgiverrollen utøves på en profesjonell og effektiv måte. Du vil få en sentral rolle i avdelingens arbeidsrettsmiljø og samarbeide tett med resten av HR-avdelingen og ut mot etatens øvrige HR-enheter.
Arbeidsoppgaver
 • rådgivning innen kollektiv og individuell arbeidsrett til ledere og etatens HR-miljøer
 • deltakelse i utøvelsen av medbestemmelse etter Hovedavtalen
 • rådgivning og gjennomføring av forhandlinger etter Hovedtariffavtalene i staten
 • bistand i og håndtering av personalsaker
 • utvikling av policydokumenter og følge opp etterlevelsen av disse
 • deltakelse i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode faglige resultater
 • relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, gjerne fra større virksomheter
 • erfaring fra offentlig virksomhet og god kjennskap til statlig avtaleverk (HA og HTA)
 • erfaring fra lønnsforhandlinger
 • gjerne kjennskap til personvern
 • interesse og motivasjon for arbeidsrett og samhandling innen HR-områdene
 • god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • initiativrik og selvstendig
 • strukturert og høy leveransekapasitet
 • godt skjønn og evne å finne løsninger
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600.000 – 800.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.
Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Kontaktpersoner:

Inger Harstveit, underdirektør Tlf. 900 66 988
Gerd Egede-Nissen, seniorrådgiver Tlf. 930 65 847

Skatteetaten sekund ny
Arbeidsgiver
Skatteetaten
Sted
Oslo
Stillingstittel
Spennende stilling innenfor arbeidsrett i Skatteetaten
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 26.10 2020 23:30
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil