Seniorkonsulent innen HR
På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Institutt for psykologi har omkring 1100 studenter og mer enn 140 ansatte, hvorav 20 i teknisk-administrative stillinger. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi. Vi tilbyr psykologutdanning, og studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet driver også tre psykologiske opplæringsklinikker (poliklinikker): voksen-, barn- og nevroklinikk. Klinikkene tilbyr psykologisk behandling til barn, ungdom og voksne som ledd i psykologutdanningen. Instituttet har utstrakt forskningssamarbeid, både internt og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

I denne stillingen vil du få allsidige og spennende arbeidsoppgaver. Vi søker etter en dyktig HR-konsulent med bred kompetanse og som trives med HR-oppgaver fra a til å. De mest sentrale arbeidsoppgavene er lederstøtte, saksbehandling og oppfølging av ansatte hvor du leverer HR-tjenester tilpasset de situasjonsbaserte behovene.

Dette krever evne til å prioritere innenfor egne arbeidsoppgaver, og at du trives i en variert og hektisk hverdag. Du vil være en sentral ressurs og kontaktperson for ledere og medarbeidere i HR relaterte spørsmål. Du vil i samarbeid med fakultetets HR-seksjon yte støtte innen rekruttering, mottak og oppfølging av faste og midlertidige ansatte ved instituttet. Stillingen inngår i et administrativt arbeidsfellesskap med høy profesjonalitet og integritet. Vi har en gruppebasert tilnærming til HR oppgaver, og den som ansettes vil bli en del av et team med lederstøtteoppgaver som spenner fra sykefraværsoppfølging til utforming av utlysningstekster og oppfølging av HR-spørsmål knyttet til instituttets omfattende virksomhet.

Stillingen rapporterer til kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ saksbehandling, forvaltning og veiledning innen HR-området
 • Lederstøtte i spørsmål innen HR-området
 • Forvaltning av statlig lov- og regelverk knyttet til HR-prosesser
 • Deltakelse i kontinuerlig utvikling av arbeidsprosesser og rutiner
 • Mottak av nyansatte/onboarding

Den som ansettes må påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå eller tilsvarende. Dette kan kompenseres ved relevant arbeidserfaring i kombinasjon med høyere utdanning
 • Relevant erfaring fra administrativt arbeid, fortrinnsvis HR
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid innenfor stillingens ansvarsområde (HR)
 • Utdanning innenfor HR, økonomi, administrasjon, organisasjonskunnskap eller tilsvarende
 • God kunnskap om lov og avtaleverk i arbeidslivet. Kjennskap til lov og avtaleverk for UH- sektoren vil tillegges vekt ved vurdering av søkerne
 • Erfaring fra saksbehandling og utredningsarbeid

Relevant erfaring med stillingens arbeidsoppgaver vil bli vektlagt i vurderingen av søkerne.

Personlige egenskaper

 • Er initiativrik og selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er nøyaktig, strukturert, utviklings- og løsningsorientert
 • Er serviceinnstilt og har god omstillingsevne
 • Trives med høyt arbeidstempo, og løser mange og varierte forespørsler raskt og effektivt

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som seniorkonsulent kode 1363 vil du normalt lønnes fra brutto kr 437 400- 566 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, e-post arve.sletten@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Nine Jonstad, e-post: nine.jonstad@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-611.

Institutt for psykologi

Vår forskning og undervisning er bygget opp rundt fem perspektiver: biologisk, kognitiv, sosial-, personlighets- og utviklingspsykologi. Vi tilbyr profesjonsstudium i psykologi og studier innenfor læring og arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi har også tre poliklinikker der vi behandler pasienter som en del av profesjonsutdanningen. Institutt for psykologi er ett av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

NTNU ny logo 2020
Arbeidsgiver
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sted
Trondheim
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 22.08 2021 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil