Jernbanedirektoratet

Seksjonssjef HR og organisasjonsutvikling i Jernbanedirektoratet

Er du en leder med gjennomføringsevne og strategisk kraft? Flink med folk og brenner for HR- og organisasjonsutvikling? Hos oss får du en unik posisjon til å videreutvikle vår organisasjon og et strategisk HR. Å utvikle morgendagens mobilitetstilbud med en fremtidsrettet jernbane er en spennende og kompleks samfunnsoppgave, hvor direktoratets organisasjon spiller en nøkkelrolle. Vi søker en faglig dyktig og tillitsvekkende kulturbygger, som tar lederskap i videreutviklingen av en moderne, effektiv og kompetent organisasjon. En leder som ivaretar og utvikler HR-teamet og HR-funksjonen innenfor rammer, krav og god forvaltningsskikk til en statlig virksomhet.

Du får fag-, personal-, og økonomiansvar for seksjonen for HR og organisasjonsutvikling, rapporterer til organisasjonsdirektøren og inngår i hens ledergruppe. Av ansvars- og arbeidsoppgaver som ligger til rollen, er blant annet:

Strategisk organisasjonsutvikling: Initiere, fasilitere og implementere prosesser og prosjekter som fremmer organisatorisk utvikling og effektivitet. Analysere og tilpasse HR-strategier i tråd med direktoratets mål og rammer.

Støtte til ledelse: Rådgi og støtte direktoratets ledelse i HR-relaterte spørsmål, herunder rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, og endringsledelse, og sørge for god tilrettelegging av tilhørende prosesser.

Arbeidsgiverrollen og HR-prosesser: Ivareta arbeidsgiverrollen og sikre at HR-prosessene er oppdaterte, effektive, og følger gjeldende regelverk og beste praksis. Bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og prosedyrer.

Ledelse: Lede, motivere og utvikle HR-medarbeiderne, sikre et godt arbeidsmiljø, og legge til rette for at teamet kan samarbeide godt med organisasjonen.

Rapportering og analyse: Utarbeide HR-rapporter og analyser som støtter beslutningstaking og strategisk planlegging.

Hvem ser vi etter?
Nødvendige kvalifikasjoner for denne rollen er:

 • relevant høyere utdanning på minimum masternivå innen HR, ledelse, organisasjonspsykologi eller tilsvarende
 • ledererfaring og erfaring fra offentlig virksomhet
 • erfaring med endringsledelse, kultur- og prosessutvikling
 • forvaltningskompetanse og kjennskap til statens arbeidsgiverpolitikk og relevante lover og forskrifter innen HR-området
 • svært godt norsk språk muntlig og skriftlig
 • personlig egnethet vektlegges

Vi ser etter en inspirerende og strategisk leder med solide egenskaper knyttet til å lede og utvikle andre. Du motiveres av endring, er dyktig i å skape retning, helhet og klarhet i en kompleks virksomhet, og evner å balansere strategisk utvikling med operativ drift. Du er mål- og resultatorientert, trives med høyt arbeidstempo, er dynamisk og tilpasningsdyktig og søker å finne de gode løsningene i samarbeid med andre. Essensielt for å lykkes i stillingen er faglig troverdighet, sterke relasjonelle og kommunikative ferdigheter, med særlig god evne til å skape tillit til de rundt deg. Du er trygg og selvstendig, har et systematisk og strukturert arbeidssett og god forvaltningspraksis.

Hva tilbyr vi?
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et direktorat og en sektor som det satses på

 • Mulighet til å bidra til en bærekraftig utvikling av jernbane- og transportsektoren i Norge
 • Et aktivt og engasjert fag- og arbeidsmiljø, og hyggelige kollegaer
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • God og fleksibel arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid, hjemmekontor etter avtale)
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1211 seksjonssjef fra kr 831 000 – 1 141 000 avhengig av søkerens kvalifikasjoner
 • Arbeidssted er i Jernbanedirektoratets lokaler i Oslo

Interessert?
Send søknad innen 1. august. For ytterligere informasjon kontakt gjerne våre rådgivere i The Assessment Company Gro-Anett Haugen mobil 974 08 693 og Hege Langfeldt mobil 959 31434. Vi ser gjerne at interesserte tar kontakt i god tid før søknadsfrist.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller lignende. Du kan lese mer om inkludering og mangfold i staten her: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi benytter oss av Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i vår rekrutteringsprosess. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Offentlige søkerlister
I samsvar med offentleglova § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

 • Arbeidsgiver

  Jernbanedirektoratet

 • Sted

  Oslo

 • Stillingstittel

  Seksjonssjef HR og organisasjonsutvikling

 • Stillingstype

  Heltid

 • Søknadsfrist

  01.08 2024 23:59

Om arbeidsgiveren

Jernbanedirektoratet skal legga til rette for at aktørane i sektoren gir samfunnet nye, heilskaplege og miljøvennlege løysingar for transport av passasjerar og gods. Kvar dag fraktar jernbana over 200 000 passasjerar og 95 000 tonn gods, og er såleis ein viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Oppgåva vår er å sørga for at jernbanesektoren blir driven på ein mest mogleg effektiv, sikker og miljøvennleg måte. Jernbanedirektoratet har òg ansvaret for Norsk fagskole for lokomotivførere, og tek hand om historia gjennom Norsk Jernbanemuseum.