Rådgiver, Organisasjonsutvikling
Etableringen av Drammen kommune startet 1 januar 2020 etter sammenslåing av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Etableringen er et pågående arbeid, der ledelse, arbeidsprosesser, kultur, organisering og teknologi skal finne en felles form. Til å støtte tjenesteproduksjonen med dette arbeid, er det etablert en gruppe med rådgivere som har sitt fokus på organisasjonsutvikling. Rådgiverne har blant annet ansvar for lederskole, arbeidsgiverpolitikk, strategier for rekruttering, heltid og arbeidet rundt kollegalæring. Gruppen jobber tett sammen med Kompetansesenteret; Avdeling for Yrkesfag (Lærlinger), Digital Transformasjon og Virksomhet Personal. Vi søker nå etter en rådgiver til Organisasjonsutvikling, som primært skal bidra til implementering av prosesser relatert til digitalisering av organisasjonen. Når vi ikke er på hjemmekontor, holder vi til i lyse moderne lokaler sentralt i Drammen. I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe tett med ledere i de ulike deler av kommunen slik at de har best mulig forutsetning for å få til gode prosesser for tjeneste, kompetanse og organisasjonsutvikling. Dette innebære blant annet å ta aktiv del i forberedelser og gjennomføring samt oppfølging av utviklingsarbeidet.
 • Bidra aktivt inn i organisasjonsutviklingsprosjekter som legger til rette for at hele organisasjonen er i stand til å ta i bruk digitale verktøy. Stillingen vil gå direkte inn i et pågående arbeid relatert til bedre digitalt samspill i kommunen.
 • Bidra til å bygge prosess leder kompetansen internt i organisasjonen, i samarbeid med øvrige prosess ledere
 • Bygge relasjoner og opprettholde kontakter til tjenesteområdene i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen HR/Organisasjon, minimum på bachelornivå
 • Erfaring med styrkebasert fasilitering av prosess
 • Erfaring med prosjekt / program arbeid, gjerne innen digitalisering og/eller organisasjonsutvikling
 • Ønskelig med kjennskap til kommunal sektor, gjerne erfart gjennom konsulentvirksomhet
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger
 • Trygg i rollen som prosess leder
 • Tar individuelt ansvar og samarbeider lett med andre
 • Strukturert og samvittighetsfull

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
 • Gode utviklings- og læringsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
Drammen Kommune Logo 002
Arbeidsgiver
Drammen Kommune
Sted
Drammen
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 08.08 2021 12:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil