Programansvarlig for internopplæring og lederutvikling
VID vitenskapelige høgskole er i en spennende fase med utvikling av tre nye campus, vekstambisjoner, økt digitalisering og forsterket satsing på forsknings- og utdanningskvalitet. Dette stiller krav om evne til endring og utvikling hos våre ansatte, og til at medarbeidere på alle nivåer har høy og oppdatert kompetanse. VID Akademiet etableres nå som et program for internopplæring og lederutvikling, og et overordnet ønske om å profesjonalisere kompetansearbeidet i VID. Vi søker deg som har kompetanse og driv til å utvikle VID Akademiet videre. Stillingen passer for deg som liker å arbeide med utvikling av mennesker og organisasjon, og forstår hvordan strategisk kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel for å nå institusjonens strategiske mål. Du har erfaring med å arbeide tett på ledere og ansatte, og evner å drive utviklingsprosesser på tvers i organisasjonen. Du er systematisk og opptatt av resultater og kommuniserer godt. Du vil inngå i et fagmiljø i HR avdelingen på 10 personer, og dra veksler på VIDs fagmiljøer innen verdibasert ledelse. For å kunne lykkes i rollen er det viktig å være selvgående og trygg, med en stor grad av gjennomføringsevne. Videre at du trives i en rolle hvor opplæring og utvikling av mennesker står sentralt. Stillngen er nyopprettet, vil rapportere til HR-sjef og er lokalisert i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle et helthetlig tilbud for kompetanseutvikling basert på digitale løsninger og faglige møteplasser og nettverk
 • Ansvar for internopplæring på et operativt og strategisk nivå
  • Etablere og videreutvikle VID Akademiet
  • Etablere og videreutvikle et ledelsesprogram
 • Kartlegge og vurdere kompetansebehov ved VID
 • Ansvar for den daglige drift av VID Akademiet
 • Annen HR-rådgivning etter behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå innen relevante områder som samfunnsfag, organisasjon og ledelse, strategisk HR eller tilsvarende
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid fra en større organisasjon med dokumenterbare resultater og måloppnåelse
 • God forståelse og kjennskap til behovene for karriere- og kompetanseutvikling for ansatte ved en høyere utdanninginstitusjon
 • Interesse for digitalisering og bruk av teknologi
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, også i digitale kanaler
 • Erfaring fra Universitets- og høgskolesektoren er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Omgjengelig og god på å bygge relasjoner og nettverk
 • Liker å ha mange baller i luften, men like viktig å få landet dem
 • Selvstendig og handlingskraftig
 • Ser muligheter og løsninger fremfor begrensninger

Vi tilbyr

 • En spennende og viktig rolle i en virksomhet i endring
 • Selvstendig rolle med påvirkningsmulighet og utfordrende oppgaver
 • Personlig og faglig utvikling i et miljø i vekst
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1364 seniorrådgiver
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med særdeles gode pensjonsvilkår (ytelsespensjon) og gunstige lånevilkår
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer spesielt menn til å søke da vi i HR seksjonen ikke har en representativ balanse mellom kjønnene i dag. Kandidater med tilfredsstillende kvalifikasjoner vil bli vurdert uavhengig av funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Søknad

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål og attester

Kun elektroniske søknader via JobbNorge vil bli vurdert og ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles. Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse. Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Søkere som inviteres til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist er satt til 29. november 2020 og tiltredelse etter avtale.

Har du spørsmål om stillingen så er du velkommen til å ta kontakt med HR sjef Magnus Lind, per mail: magnus.lind@vid.no tel: 464 10 108 eller direktør Marianne Brattland, marianne.brattland@vid.no tel: 908 70 357. Vi ser frem til å motta din søknad.

Vid Logo Horisontal Positiv
Arbeidsgiver
VID vitenskapelige høgskole
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 29.11 2020 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil