Lederstilling innen strategisk HR med sentral posisjon i Avinorkonsernet

Som leder for HR utvikling og kompetanse i Avinor konsern, skal du videreutvikle og følge opp Avinors strategi innenfor områdene mennesker, læring og utvikling. Dette er sentrale elementer for å styrke Avinors fremtidige kundeorientering og konkurransedyktighet. HR som strategisk virkemiddel har stort fokus og trygg forankring i konsernledelsen, og som leder vil du jobbe i et inspirerende og sterkt HR-faglig miljø. Leder- og medarbeiderutvikling, kompetanseplanlegging og -utvikling, employer branding, etterfølgerplanlegging og mentorprogrammer er viktige oppgaver innenfor ditt ansvarsområde, fra konseptualisering til implementering og gjennomføring.

Stillingen rapporterer til konserndirektør organisasjon og konsernstøtte og har personalansvar for egne ressurser, samt koordinerende faglig ansvar innenfor sine fagområder overfor HR-funksjonene i linjeledelsen. Du blir leder og pådriver for det strategiske HR-arbeidet i konsernet og får jobbe med en rekke framtidsrettede prosesser, i tett samspill med det HR-faglige miljøet i Avinor.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Sikre systemer og prosesser som bidrar til at Avinor har rett kompetanse til enhver tid
 • Videreutvikle og implementere effektive og enhetlige HR-prosesser og -tiltak
 • Bidra til innføring av nye, effektive arbeidsmetoder og samarbeidsformer, herunder relevante digitale verktøy
 • Organisasjonsutvikling som sikrer nødvendig omstilling/endring iht. Avinors strategi
 • Lede, utvikle og koordinere HR oppgaver på tvers av operative enheter i konsernet
 • Videreutvikle og implementere HR business review i konsernet
 • Sikre at Avinor overholder kravene til myndighetspålagt kompetanse
 • Lede og utvikle egne medarbeidere, samt koordinere med øvrige fagenheter i konsernet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Lang og relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for manglende formell utdanning
 • Bred erfaring fra strategisk HR-arbeid i større organisasjoner
 • Relevant ledererfaring og god kunnskap om ledelse
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • Erfaring med utviklingsprosesser fra HR-konsept til implementering
 • Erfaring innen rekruttering og organisasjonsutvikling
 • God innsikt i teknologiske HR-verktøy og kjennskap til HR-analyse
 • God kjennskap til lover, avtaler og regelverk innenfor HR-området

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet vektlegges tungt i vurderingen av kandidater. Vi ser etter deg som er sterk på å bygge tillit og gode relasjoner gjennom engasjement og tydelig kommunikasjon, både i formelle og uformelle settinger, og som trives med å oppnå resultater sammen med andre. Du er fremtidsrettet og initiativrik, med god forretningsforståelse, strategisk blikk og analytiske evner. Du er like komfortabel med både utvikling og implementering, har stor arbeidskapasitet og er ikke fornøyd før du ser resultatene av det som er gjort.

Vi tilbyr

I Avinor vil du få faglige utfordringer og bidra i et viktig samfunnsoppdrag med å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Vi kan tilby gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger. Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Berit Nygaard, tlf. 900 50 849. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Avinor logo
Arbeidsgiver
Avinor
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 01.11 2021 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil