Norges idretthøgskole

Lønnsrådgiver med allsidig ansvarsområde

HR-avdelingen ved Norges idrettshøgskole (NIH) har behov for en faglig sterk lønnsrådgiver med teft for å videreutvikle tjenestene våre, og som motiveres av å håndtere et allsidig tilfang av oppgaver innenfor lønnsområdet.

Den vi ser etter blir del av en avdeling med ni andre medarbeidere, hvorav to av stillingene er knyttet til lønn. Du vil ha tett samarbeid med HR-rådgiverne ut mot NIHs institutter og avdelinger, slik at vi sammen bidrar til at vår lønnsleverandør DFØ utbetaler rett ytelse til rett tid.

Hovedoppgaver i stillingen

Stillingen omfatter et bredt spekter av lønnsoppgaver, som

 • veiledning, saksbehandling, brukerstøtte og opplæring av ansatte og ledere
 • løpende samarbeid med DFØ om system- og brukeradministrasjon
 • kjøring av fast lønn fra A til Å for faste og midlertidig ansatte
 • opprettelse og oppfølging av kortvarige kontrakter og oppdragsavtaler gjennom TOA-løsningen i SAP
 • reiseoppgjør og utleggsrefusjoner
 • rapportering til offentlige myndigheter
 • rapportuttrekk fra SAP
 • forarbeid, gjennomføring og etterarbeid ved lønnsoppgjør
 • utvikling og oppdatering av rutiner, brukerveiledninger og informasjon på intranettet vårt
 • nært samarbeid med økonomiavdelingen.

Vi tar forbehold om justering av oppgaver over tid.

NIH ønsker at alle medarbeidere bidrar til kontinuerlig utvikling innenfor sine fagområder, blant annet gjennom digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner som kreves

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå (HR, økonomi og administrasjon el. lignende). Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Solid kompetanse om lov- og regelverk som regulerer lønnsfaget generelt, og det statlige tariffområdet spesielt.
 • Erfaring som lønnsmedarbeider, fortrinnsvis fra offentlig sektor.
 • Erfaring fra bruk av lønnssystem. NIH er grunnservicekunde hos DFØ, og benytter SAP.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner som er ønskelig

 • Generelt god digital kompetanse, slik at du behersker relevante verktøy og kommunikasjonsplattformer. Som lønnsrådgiver bør du særlig ha ferdigheter i Excel.
 • Interesse for universitets- og høgskolesektoren.

Personlige egenskaper

For å lykkes i rollen, ser vi for oss at du

 • har yrkesstolthet, god rolleforståelse og høy faglig integritet.
 • er systematisk, kvalitetsbevisst og nøyaktig i din arbeidsform.
 • raskt tar tak i oppgaver du ser må løses, og beholder roen i stressende situasjoner.
 • er opptatt av å fullføre arbeidsoppgaver, slik at det blir resultater av arbeidet du gjør.
 • har øye for nye måter å jobbe på innenfor ditt fagområde, og tar initiativ til forbedringer.
 • kjenner deg igjen i NIHs verdier - troverdig, engasjert og åpen, og etterlever statens etiske retningslinjer.
 • er selvstendig, trives med å samarbeide med andre, og deler kunnskap og erfaring.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

 • ansettelse i stillingskode 1434 rådgiver innenfor lønnsspennet 580 000 - 680 000
 • varierte og selvstendige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse
 • svært godt tilbud for trening i arbeidstiden
 • moderne fasiliteter i et flott bygg ved Sognsvann
 • umiddelbar nærhet til T-banestasjon, avlåst sykkelparkering, samt fri parkering og mulighet til elbil-lader mot betaling

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen, vitenskapelig arbeid og forskningsinteresser)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tittel, e-post og telefonnummer, samt beskrivelse av relasjon til søker)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Andre opplysninger

Inkludering og mangfold er en styrke, og NIH har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker NIH medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Som kvalifisert søker med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen for dette. NIH innkaller minst én søker i til intervju dersom man er kvalifisert, og dersom du får jobben skal vi legge til rette for de behov du måtte ha. Utenom å velge ut riktig kandidat brukes ikke avkryssingen til noe annet enn anonymisert statistikk.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. NIH har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Arbeidsgiver

  Norges idretthøgskole

 • Sted

  Oslo

 • Stillingstittel

  Lønnsrådgiver

 • Stillingstype

  Heltid

 • Søknadsfrist

  12.08 2024 23:55

Om arbeidsgiveren

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og en av Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjoner innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1300 studenter og 240 ansatte fordelt på fire faginstitutter, to forskningssentre, seks administrative avdelinger og et bibliotek. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no