Læringskoordinator
BLI EN DEL AV ET SOLID OG SAMFUNNSENGASJERT KONSERN

Vi søker læringskoordinator Franzefosskolen

Selskapet er inne i en spennende tid, der vi profesjonaliserer og effektiviserer store deler av selskapet. Stillingen som læringskoordinator er en ny rolle i et 2-årig prosjekt, og vil rapportere til HR-sjef. Du blir en del av konsernets HR- og HMS team og vil jobbe tett med prosjektleder for prosjekt Franzefosskolen der læring og kompetanseutvikling skal utvikles og settes i system. Du vil være ansvarlig for å designe og produsere e-læring, kurs og andre gode metoder for læring.

Stillingen skal bidra til å etablere Franzefosskolen, og designe kurs og opplæringsaktiviteter. Du vil ha en nøkkelrolle, og bidra til at opplæring og kompetanseutvikling blir satt i system for våre ledere og ansatte i Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Vår ambisjon er å utvikle selskapet til å bli den beste arbeidsplassen i vår bransje, og utvikle system og kultur til en effektiv og lærende arbeidsplass.

For å lykkes i rollen må du være en dyktig pedagog, entusiastisk for læring, og kunne vise til meget gode resultat fra systematisering og utvikling av bedrifters læringsbehov. Du er selvgående og effektiv, og en naturlig pådriver som motiveres av å se effekt av læringstiltak og gode brukeropplevelser. Du ønsker å bidra til forbedring og utvikling, og gjør dette med høy service og i tett samarbeid med eget team og øvrig organisasjon.

Dine ansvarsområder vil være:

  • Bidra til å utvikle en arkitektur for Franzefosskolen
  • Kartlegge opplæringsbehov og utarbeide riktig læringsmetode og innhold
  • Sikre at Franzefoss har relevant intern og ekstern opplæringsportefølje
  • Designe og utvikle kurs- og læringsmateriell
  • Gjennomføre opplæring av ansatte og ledere, og «train the trainers»
  • Administrere og vedlikeholde Trainingportal sammen med systemadministrator
  • Utøve service, støtte og oppfølging av ledere og ansatte
  • Oppfølging, evaluering og utvikling av instruktører og metoder på opplæringstiltak

Vi ser etter deg som ønsker å arbeide med HR, og har erfaring fra tilsvarende stilling. Du har meget god pedagogisk kompetanse, tar initiativ og er meget effektiv, nøyaktig og systematisk. Du har gode ferdigheter og forståelse for å designe og produsere e-læring, kurs og andre metoder for læring. Du har høyere utdannelse fortrinnsvis innen HR, gjerne også pedagogikk og du har digital interesse og forståelse. Du evner å utfordre- og utvikle eksisterende system, arbeidsmetoder og prosesser, og skaper resultat gjennom god kommunikasjon og samhandling med våre ansatte.

Hvorfor Franzefoss?

Vi er en solid arbeidsgiver som verdsetter kloke og engasjerte medarbeidere, til det beste for selskapet. Vi ønsker at våre ansatte skal få muligheter til utvikling og vekst. Her kan du påvirke din egen hverdag, og du får være med i et selskap- og i en avdeling under stadig utvikling. Vi har et åpent og ærlig arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, samt meget gode forsikring- og pensjonsvilkår.

Konsernet har som visjon å være Samfunnets beste valg. Våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal være sikre på at virksomheten drives innen lover, forskrifter og tillatelser. Vi skal være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende. Vi er 460 ansatte, der 33 arbeider ved hovedkontoret på Rud i Bærum. Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn, Facebook og Instagram.

Logo 100year
Arbeidsgiver
Franzefoss AS
Sted
Bærum
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 12.10 2020 00:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil