Kulturrådet søker HR-seniorådgiver
Kulturrådet er i en spennende utviklingsfase, og vi ser nå etter en dyktig og engasjert seniorrådgiver som vil være med å videreutvikle Kulturrådet. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver der ansatte trives og leverer resultater. Framover skal vi blant annet jobbe med Kulturrådets strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, implementering av ny organisasjonsmodell, medarbeider- og lederutvikling, langsiktig kompetanseutvikling, nye samarbeidsformer mv. Mangfold er et viktig satsningsområde som preger HR-arbeidet i Kulturrådet. Vi ser etter deg som har god HR-faglig kompetanse med solid praktisk erfaring fra planlegging og gjennomføring av sentrale HR-prosesser, erfaring fra analysearbeid og god organisasjonsforståelse. For å lykkes i stillingen er det viktig at du jobber godt både selvstendig og som del av et team, og at du har ønske og interesse for å jobbe med et bredt spekter av oppgaver, både strategisk og operativt. Du er tillitsskapende og trives i dialog og samarbeid med ledere og medarbeidere. HR er et team med engasjerte og dyktige medarbeidere som har ansvar for arbeidsområdene HR, HMS, lønn og drift. Avdeling for Virksomhetsstyring har ansvar for strategisk og operativ virksomhetsstyring basert på departementets føringer og instrukser, gjeldende strategiplan og ledelsens løpende føringer. Avdelingen skal gi faglig støtte til øvrige avdelinger og seksjoner innenfor sine fagområder. HR skal tilrettelegge for at virksomheten utfører oppgaver i tråd med lover, forskrifter og har god forvaltningspraksis.

Vi ser etter deg som har god HR-faglig kompetanse med solid praktisk erfaring fra planlegging og gjennomføring av sentrale HR-prosesser, erfaring fra analysearbeid og god organisasjonsforståelse. For å lykkes i stillingen er det viktig at du jobber godt både selvstendig og som del av et team, og at du har ønske og interesse for å jobbe med et bredt spekter av oppgaver, både strategisk og operativt. Du er tillitsskapende og trives i dialog og samarbeid med ledere og medarbeidere.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte

 • Videreutvikling, implementering og kvalitetssikring av Kulturrådets HR-prosesser og styringsdokumenter
 • Kompetansestyring, kompetansekartlegging og kompetanseutvikling
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Løpende bistand og rådgivning til ledere i HR- prosesser og spørsmål
 • Saksbehandlingsoppgaver IDF og AMU, herunder lønnsforhandlinger og overordnet HMS
 • Effektiv bruk av digitale verktøy, bruk av HR-data og analyser
 • Støtte til organisasjonsutvikling og endring av Kulturrådet

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som har

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå innen HR, ledelse, organisasjonspsykologi eller tilsvarende. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring fra strategisk og operativ HR
 • Solid praktisk erfaring med gjennomføring av HR- prosesser
 • Erfaring med relevant HR- analyse og anvendelse av denne
 • Erfaring fra endringsprosesser
 • God kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk
 • God digital kompetanse
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi ser for oss at du

 • Er en lagspiller som jobber godt både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Er proaktiv og løsningsorientert, jobber strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Er trygg, tillitsskapende og har gode kommunikasjonsevner
 • Trives og motiveres av å koordinere og fasilitere prosjekter og prosesser
 • Trives med kombinasjonen av strategiske og operative oppgaver
 • Har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Identifiserer deg med våre verdier: åpenhet, nysgjerrighet og integritet

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En mulighet til å være med å utvikle et mangfoldig kunst- og kulturliv i hele landet
 • Mange spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagfelt
 • En arbeidsplass med godt og ivaretakende arbeidsmiljø med kolleger som er nysgjerrig på ulike perspektiver og erfaringer fra alle
 • En spennende stilling hos en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Les mer om godene i staten her.

Stillingen er plassert i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnstrinn 65 - 72 med lønn fra kr 594 300 - 677 600 pr. år etter statens lønnsregulativ og Kulturrådets lønnspolitikk. For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse.

Logo
Arbeidsgiver
Kulturrådet
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 18.06 2021 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil