HR-sjef
Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste. Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer.

Vår dyktige HR-sjef går over i en annen stilling i HR fra 1.6.2022 og vi søker nå hennes etterfølger.

Som leder for HR-funksjonen bidrar du gjennom gode HR-leveranser til at sykehuset løser sine kjerneoppgaver - pasientbehandling, forskning og utdanning.

HR-sjefen leder HR-avdelingen med 13 rådgivere, som har høy kompetanse innenfor fagområdet. Avdelingen leverer HR-tjenester til klinikkene og jobber tett på driften. Som leder for avdelingen ønskes det at du, i tett samarbeid med egne medarbeidere og ledere i klinikken, utvikler tjenesteporteføljen, bidrar til å forbedre og forenkle arbeidsprosesser og sørger for enhetlig HR-praksis på tvers i foretaket.

Vi tror at vår nye HR-sjef har ledererfaring, bred HR-faglig kompetanse og relevant høyere utdanning for å lykkes i stillingen. Gjennom erfaring fra helsesektoren eller annen større privat/offentlig virksomhet har du opparbeidet deg en god rolleforståelse. Du kan vise til gode resultater med forbedringsarbeid, og du har også vært ansvarlig for å gjennomføre organisasjons- og lederutvikling.

Du har evne til å omgjøre strategier og planer til konkrete aktiviteter. Du er utholdende og står løpet ut for å nå resultater. Som personalleder tar du godt vare på egne medarbeidere og skaper entusiasme.

Stillingen rapporterer til HR-direktør og deltar i HR-direktørens ledergruppe.

SØ enkeltsymbol Sommerfugl 2016
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold
Sted
Østfold
Stillingstittel
HR-sjef
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 23.01 2022 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil