HR-sjef
Som leder av HR-seksjonen skal du både lede din egen stab av medarbeidere, men også ha det strategiske og operative fagansvaret for HR i hele organisasjonen i tett samarbeid med avdelingsdirektør. Du skal bidra til utviklingen av et godt arbeidsmiljø, kompetente ledere og medarbeidere. Stillingen skal også bidra inn i utviklingen av ledergruppen i Avdeling administrasjon og kommersielt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede HR-seksjonens medarbeidere
 • Utvikle og iverksette Deichmans HR strategi
 • Drive kultur - og organisasjonsutvikling i samarbeid med toppledergruppen og øvrige ledere
 • Koordinere og utvikle partssamarbeidet i etaten
 • Koordinere og utvikle HMS-arbeidet
 • Planlegge og iverksette leder - og medarbeiderutvikling
 • Overordnet ansvar for kompetanseplanlegging og opplæring
 • Sikre gode rekrutteringsprosesser
 • Utvikle gode og effektive prosesser for personaladministrativt arbeid
 • Sørge for at seksjonen har god forståelse for gjeldende avtaleverk på fagfeltet, spesielt innenfor arbeidsrettslige spørsmål

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis master, alternativt bachelor i HR-relaterte fag, gjerne også arbeidsrett, i kombinasjon med erfaring
 • Fag- og ledererfaring fra de aller fleste av seksjonens arbeidsområder
 • Ledet eller har hatt sentrale roller i utviklingsprosjekter innenfor HR-feltet
 • Fortrinnsvis erfaring med å jobbe med Oslo kommunes lov- og avtaleverk eller tilsvarende innenfor tariff og medbestemmelse

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig og trygg, med høy gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • Du har høy integritet, og framstår samlende og inspirerende
 • Du må håndtere mange parallelle oppgaver, og like å ha det hektisk i perioder
 • Du kommuniserer godt på alle nivå i organisasjonen, og liker å få til resultater gjennom og sammen med andre

Vi tilbyr

 • En inspirerende arbeidsplass i Oslos nye hovedbibliotek, Deichman Bjørvika
 • En organisasjon i sterk utvikling med et viktig samfunnsoppdrag
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes i Oslo kommunes lønnsregulativ i henhold til kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
Logo Deichman
Arbeidsgiver
Deichman bibliotek
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 10.08 2020 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil