HR-rådgiver rekruttering
Vi søker en serviceinnstilt og stødig person som har lyst til å jobbe bredt med HR, med et ekstra fokus på rekruttering og organisasjonsutvikling. Du vil få en variert arbeidsdag og må kunne ta selvstendig ansvar for utføring av arbeidsoppgaver. Du vil bli en viktig del av vårt HR- team som inngår i avdeling for HR og organisasjonsutvikling. HR-avdelingen har blant annet ansvaret for personaladministrasjon, rådgiving og støtte til ledere, oppfølging av lov-, avtale- og regelverk, bistand i rekrutteringsprosesser, kompetanseutvikling, og løpende oppgaver innen HR-området. Avdelingen har også en medarbeider som ivaretar lønnsområdet. I dette teamet vil du få en generalistrolle med operativt fokus, og bidra i flere av HR-avdelingens arbeidsoppgaver.
 • Personaladministrasjon; besvare henvendelser, behandle permisjonssøknader, pensjon, arbeidsavtaler, melde inn endringer i organisasjonen m.m.
 • Ansvar for rekrutteringsprosesser fra A-Å - herunder rådgivning, opplæring, utforme utlysninger, gjennomføring av intervjuer og tilbakelesning på testverktøy
 • Implementere og sikre gode prosesser og verktøy innen rekruttering
 • Superbruker av rekrutteringssystemet
 • Videreutvikle og iverksette organisasjonens onboardingsarbeid
 • Bistå ledere og ansatte i forbindelse med oppfølging av sykefravær
 • Publisering på vårt intranett
 • Bistå i arbeid med organisasjonsutvikling gjennom prosjekter, arbeidsgrupper og/eller administrativt arbeid
 • Utføre avdelingens øvrige oppgaver etter behov

Vi bruker Webcruiter rekrutteringssystem, psykometriske tester i rekruttering fra Aon Assessments, Simployers personal- og lederhåndbok, SAP lønn og Microsofts Office-pakke. Vårt saksbehandlings- og arkivsystem er basert på en Public360-løsning.

Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning, gjerne organisasjonsfaglig
 • lang eller særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet om formell utdanning
 • god kunnskap innenfor rekrutteringsfaget, og erfaring med rekruttering til ulike stillinger og nivåer
 • noen års jobberfaring innen HR, gjerne fra offentlig sektor
 • god praktisk IT-kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

I tillegg er det ønskelig at du har

 • kjennskap til det statlige regelverket
 • god digital kompetanse og gjerne erfaring med verktøyene vi bruker
 • erfaring med bruk av arbeidspsykologiske verktøy i rekrutteringsprosesser, og sertifisering i Aon Assessments personlighets-, evne-, og motivasjonstester
Personlige egenskaper

For å lykkes og trives i rollen som HR - rådgiver hos oss tror vi det er viktig at du er profesjonell, men samtidig fleksibel og imøtekommende, både i møte med mennesker og i møte med oppgaver. Vi ser at det å ha en god struktur i arbeidet og et øye for detaljer kommer godt med når du blant annet skal administrere og holde i rekrutteringsprosesser, og håndtere personaladministrative oppgaver. Du brenner for HR - faget og for rekruttering spesielt, og viser et stort engasjement og ansvarsfølelse for det du gjør. Vi jobber i team og samarbeider om mye, men du vil også ha et selvstendig ansvar for ditt ansvarsområde som er rekruttering. Tidvis har vi flere parallelle prosesser gående, og det er en stor fordel at du både liker og mestrer det å ha flere ting på gang samtidig. I denne rollen vil du ha en bred kontaktflate i organisasjonen, derfor er gode evner innen kommunikasjon og relasjonsbygging viktig.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (god pensjonsordning og mulighet for boliglån)
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • velferdsaktiviteter
 • godt tilrettelagte lokaler sentralt i Oslo, nærhet til alle kollektivtilbud ( Vi flytter til nye lokaler på Majorstua februar 2022)
 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet kr 500 000 - 620 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes
 • Oppstart etter nærmere avtale

Viktig informasjon

Til orientering gjør vi bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. For at vi skal vurdere søknaden må du laste opp karakterutskrift/vitnemål (og evt. aktuelle attester) som vedlegg i søknaden din.

NPE har et personalpolitisk mål om å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravet her!

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknaden dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentligloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknad sendes digitalt via vår rekrutteringsportal Webcruiter, trykk på "søk på stillingen".

Npe logo tekstunder cmyk
Arbeidsgiver
Norsk Pasientskadeerstatning
Sted
Oslo
Stillingstittel
HR-rådgiver rekruttering
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 01.12 2021 23:59
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil