HR-rådgiver innen rekruttering og personalforvaltning

Vi har ledig en fast stilling som HR-rådgiver i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for arkitektur og design. Det søkes etter en medarbeider som har erfaring med rekruttering av ansatte og interesse for universitetets kjernevirksomhet som er forskning, undervisning og formidling. Du vil inngå i en HR-faggruppe som jobber med rekruttering, personalforvaltning, inkuderende arbeidsliv (IA) og HMS. Som rådgiver vil du være en strategisk partner ved personalplanlegging og rekruttering. Du vil få ansvar for å administrere rekrutteringsprosesser og sørge for at de gjennomføres med god kvalitet og fremdrift. Dette inkluderer et tett samarbeid med ledelse, fagmiljø og administrasjon på våre fire institutter og med de andre faggruppene i fakultetsadministrasjonen. Du vil også inngå i et fagmiljø som jobber med utvikling og opplæring innen HR generelt og rekrutteringsfaget spesielt.

Du rapporterer til seksjonsleder for fakultetsadministrasjonen.

Arbeidssted er Gløshaugen i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, administrere og drive rekrutteringsprosesser
 • kontinuerlig utvikling og forbedring av HR-prosesser og -rutiner
 • opplæring, lederstøtte og rådgivning innen HR
 • utredning og saksforberedelser til ledelse, råd og utvalg
 • oppgaver knyttet til lønns- og tariffavtaler
 • personalforvaltning og saksbehandling i henhold til lov- og avtaleverk i staten

Andre oppgaver innenfor HR-området vil kunne tillegges stillingen, avhengig av din kompetanse.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole på fortrinnsvis masternivå, og minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • erfaring med rekruttering av ansatte
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner

 • arbeidserfaring fra offentlig administrasjon og helst universitetssektoren
 • god kunnskap om og erfaring med anvendelse av lov- og avtaleverk i arbeidslivet
 • kompetanse i bruk av på personlighets- og evnetester til rekrutterings- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper

 • lagspiller med gode samarbeidsevner
 • serviceinnstilt og god forståelse for det å være støttefunksjon
 • initiativrik og selvstendig
 • nøyaktig og systematisk
 • gode problemløsningsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som rådgiver (kode 1434) vil du normalt lønnes fra brutto kr 488.000 - 605.100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med faggruppeleder HR Erik Lunde, tlf. 918 18 307, e-post erik.lunde@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med rådgiver Natalia Swahn, e-post: natalia.swahn@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 24.01.2021

Fakultet for arkitektur og design

Fakultet for arkitektur og design har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor design, kunst, arkitektur, by -og regionplanlegging, eiendomsutvikling og -forvaltning, samt tradisjonelt bygghåndverk. Fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Fakultet for arkitektur og design består av fire institutter samt en fakultetsadministrasjon.


Ntnu logo2020 med slagord hoeyde bokmaal
Arbeidsgiver
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sted
Trondheim
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 24.01 2021 23:59
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil