HR rådgiver i seksjon Strategi og kompetanseledelse
Ønsker du å være med å forme strategisk HR og kompetanseutvikling i vår fylkeskommune?

Seksjonen Strategi og kompetanseledelse jobber i skjæringspunktet HR og forretningsutvikling. Vi skal være en strategisk samarbeidspartner for organisasjonen og har oppgaver innenfor kulturarbeid, strategisk kompetanseledelse, lederutvikling, innovasjon og læring, omdømme, onboarding, HR teknologi/analyser og strategisk internkommunikasjon. Nå ønsker vi å forsterke vårt team som i dag er seks medarbeidere.

En typisk dag på jobben hos oss vil være variert der du veksler mellom operative og strategiske oppgaver. Du vil samarbeide med ulike fagmiljøer i organisasjonen.

Prosessene som seksjonen har ansvar for er komplekse, og oppgaver er tett knyttet sammen. Rådgivere i Strategi og kompetanseledelse forventes å ha et helhetsfokus i sin oppgaveløsing. Ny rådgiver inn i seksjonen må kunne forventes å bidra i flere ulike prosesser og oppgaver der det er behov. Du skal være god på intern kommunikasjon og være en bidragsyter inn i fylkets ulike digitaliseringsprosesser.

Du vil ha et særlig ansvar for å jobbe med kompetanseutvikling i organisasjonen. Vår seksjon har ansvaret for sektorovergripende kompetanseutvikling der vi sikrer koordinering, helhet og sammenheng i tiltak. Vi skal også understøtte den enkelte sektor med tips, råd og være en strategisk sparringspartner i arbeidet med sektorspesifikk kompetanseutvikling. Mye av arbeidet handler om å legge til rette for at organisasjonen klarer å lage strukturer og bruke mulighetene innenfor teknologisk læring.

Endringer i ansvar og arbeidsoppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå eller tilsvarende innenfor HR eller annen relevant utdanning. Om du har særlig relevant erfaring kan utdanning med bachelor-nivå være tilstrekkelig.
 • erfaring fra HR arbeid og/eller organisasjonsutvikling i mellomstore/store kunnskapsbedrifter
 • erfaring med organisasjonsutvikling, endringsledelse, eller prosessledelse
 • gjerne erfaring med kompetansearbeid og teknologisk læring
 • gjerne erfaring med onboarding/påmønstring av medarbeidere
 • gjerne erfaring med undersøkelser med tilhørende analyser/statistikk på konsernnivå
 • god norsk, skriftlig og muntlig

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

Rådgiverne i seksjonen må forventes å være brukerfokusert, kunne «ta tempen» på organisasjonen, dele innsikt og anbefalinger og alltid løfte opp helheten i arbeidet som utføres. Med en ydmyk og nysgjerrig inngang til oppgaver vil du være en aktiv pådriver for samarbeid på tvers og deling av kompetanse.

Vi søker deg som:

 • håndterer komplekse utfordrende oppgaver
 • er strategisk og analytisk
 • har god rolleforståelse
 • har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges.

Vtfk hovedlogo rgb
Arbeidsgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Sted
Tønsberg eller Skien
Stillingstittel
HR rådgiver
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 26.10 2021 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil