HR-rådgiver
Vil du være med å videreutvikle en av Innlandets største og mest spennende arbeidsplasser? Vi styrker HR avdelingen med HR-rådgiver. Høgskolen i Innlandet har ambisiøse mål og er i stadig utvikling. Rekruttering, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling står sentralt for HR i HINN framover.  HR-avdelingen har det gjennomgående fagansvar for HR-virkomheten ved HINN og leverer organisasjons- og lederstøtte til hele virksomheten. Avdelingen er organisert i HR-stab og Seksjon for lønn og består av 18 medarbeidere. Avdelingens medarbeidere og HR-medarbeidere ved fakultetene inngår i et faglig HRteam som til sammen utgjør nærmere 30 medarbeidere.

Medarbeidere i HR-avdelingen har felles ansvar for å følge opp det gjennomgåene fagansvaret, jobber både selvstendig og i team , har definerte fagansvarsområder, sørger for gjennomføring av driftsoppgaver og tar initiativ til og bidrar til videre utvikling av HR i HINN.

Sentrale arbeidsoppgaver i denne stillingen vil være:

  • Lede og/eller delta i utrednings-/utviklingsarbeid, prosjekter og prosesser innenfor HR-avdelingens ansvarsområder.
  • Bidra i organisasjonsutvikling og rekruttering med et særlig fokus på likestilling og mangfold
  • Bidra i forvaltning og utvikling av samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
  • Bidra i utvikling og gjennomføring av interne kompetanseutviklingstiltak for ledere og medarbeidere
  • Bidra i utvikling og oppfølging av en helhetlig arbeidsgivergiver- og personalpolitikk for HINN
  • Sekretariats- og saksbehandlingsoppgaver

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

INN logo hoved svart PMS 2
Arbeidsgiver
Høgskolen i Innlandet
Sted
Lillehammer eller Elverum
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 15.08 2021 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil