HR-rådgiver
Statsforvalteren i Nordland har ledig stilling for en utviklingsorientert HR-rådgiver.

I denne jobben er du en viktig ressurs for ledere og medarbeidere hos Statsforvalteren i Nordland. Du er opptatt av å skape tillit, å bidra til gode arbeidsforhold og å være medskaper av en kultur for utvikling og arbeidsglede.

Vi trenger deg som er en ressurs i rekrutteringsprosesser, er dyktig innen arbeidslivets lov- og avtaleverk og som synes ny teknologi og digitale løsninger er spennende. Et viktig mål for oss er hele tiden å utvikle ny kompetanse på vårt fagfelt.

Du er strukturert, leveringsdyktig og selvstendig. For å lykkes i denne jobben må du være raus, flink med folk og både trives med - og håndtere å ha - mange baller i luften.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Statsforvalteren i Nordland en nasjonal oppgave som koordineringsembete på HR for alle Statsforvalterembetene. Det betyr at du kan få oppgaver som involverer kollegaer i flere embeter. Det er viktig at du er flink til å kommunisere og samarbeide. Du må også skrive godt norsk - og like å gjøre det.

Det kan bli noe reising i jobben.

Du har:

- Relevant utdanning på masternivå, eksempelvis innen jus, HRM eller organisasjonspsykologi
- Stor interesse for rekruttering. Erfaring er en fordel
- God kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
- Engasjement for hele spekteret innen HR-faget. Erfaring er en fordel
- Interesse for veiledning og rådgivning
- Glede av å jobbe med prosesser og prosjekter

Utdanningskravet kan fravikes dersom du har riktig erfaring i tillegg til relevant utdanning på bachelornivå.

SF bm primaerlogo nordland pos c83e13a1 1
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Nordland
Sted
Bodø
Stillingstittel
HR-rådgiver
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 23.11 2021 00:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil