HR-rådgiver
Vil du være med på å utvikle HRM enheten ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Vikariat 1-2 stillinger

Arkitektur- og designhøyskolen er inne i en spennende utvikling. En ny organisasjonsmodell er vedtatt og skal implementeres i løpet av høsten 2021/våren 2022. I den sammenheng skal flere nye lederstillinger besettes, og vi har samtidig fått tildelt flere studieplasser, som innebærer en økning av antall ansatte ved skolen. AHO utvikles og vokser, og fremover vil fokus være på å tydeliggjøre roller og oppgaver samt utvikling av prosesser og prosedyrer. Til å bidra i dette arbeidet søker vi 1- 2 to HR-medarbeidere som kan tilføre oss HR faglig kompetanse og som motiveres av å være i en organisasjon i endring. Stillingene er vikariater for to medarbeidere som skal i foreldrepermisjon.

HRM-enheten ligger under seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM, og har i dag 5 ansatte med et faglig ansvar for alle HRoppgaver ved høyskolen. I det daglige jobber vi som et team med felles faglige oppgaver innen HR feltet der målet er å videreutvikle en felles HR-strategi og felles gode løsninger for ansatte ved AHO. Samtidig har hver HR-rådgiver et direkte ansvar for å gi support og støtte til et institutt eller administrasjonen. Fra høsten inngår alle HR-medarbeiderne i et team rundt et institutt for å styrke satsninger på tvers av fagområder. Vi er opptatt av å være en delaktig part i utvikling av skolen og dens ansatte. Stillingen innehar både strategiske og operative oppgaver, så den rette kandidaten må ha en bred og solid HR faglig kompetanse og erfaring med å være rådgiver for både stab og ledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Operativ og utviklende støtte til stab og ledelsen innen planmessig rekruttering og onboarding av nye medarbeidere
 • Lederstøtte knyttet til ansettelse og oppfølging av medarbeidere
 • Bemanningsplanlegging, på kort og lang sikt
 • Veiledning innen lov og avtaleverk på HR området
 • Rapportering innen HR og uttak av rapporter fra SAP
 • Oppfølging av enkeltmedarbeidere

På et overordnet nivå vil du jobbe med

 • Strategisk bemanning- og kompetanseutvikling, inkludert en kompetanseplan for hele AHO
  koordinering- og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak
 • Omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser
 • Utvikling av arbeidsmiljøet og organisasjonskulturen
 • Utvikle og vedlikeholde prosedyrer, rutiner og lokale reglement med utgangspunkt i lov- og avtaleverk innen HR-området

Stillingen kan bli tillagt sekretærfunksjon for råd og utvalg.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen innehar et bredt spekter av oppgaver og derfor vil riktig kandidat ha

 • Solid kunnskap innen fagfeltet HR og vi ønsker at du har høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis mastergrad inne relevant fagområde (HR, organisasjonspsykologi, ledelse og organisasjonsfag)
 • Minimum 5-års relevant erfaring innen HR
 • Erfaring med lederstøtte innen HR relaterte oppgaver
 • Erfaring med prosjektarbeid og organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra strategisk bemanningsplanlegging og kompetanseutvikling
 • God kunnskap og erfaring innen lov og avtaleverk, statlig forvaltning og gjerne universitets- og høyskolesektoren
 • God kompetanse i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy tilsvarende SAP, JobbNorge og Public 360

Personlige egenskaper

Vår nye kollega kjenner seg igjen i følgende beskrivelse

 • En dyktig nettverksbygger som skaper tillitsbaserte relasjoner
 • En trygg lagspiller og rådgiver som håndterer mange oppgaver
 • Løsningsorientert, fleksibel og bidrar til gode og effektive prosesser
 • Arbeider nøyaktig og systematisk, også når det er hektisk
 • Stort faglig engasjement og liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Tar initiativ og har solid gjennomføringsevne
 • Positiv og en miljøskaper i arbeidsmiljøet

Vi kan tilby

 • En spennende og interessant stilling med mange muligheter for videre læring og utvikling.
 • Stor grad av autonomi og innflytelse i HRM enheten og i utviklingen av fagområdet
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • Flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning.

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1408 Førstekonsulent/1434 Rådgiver, ltr 56-70 (NOK kr. 507 600,- til 650 300,-) og AHOs lønnspolitikk, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Ønsket oppstart er 1. november 2021 med varighet for ett år.

Søknaden sendes til oss via jobbnorge.no, innen 26.september 2021

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen vennligst ta kontakt med:

Seksjonssjef kjersti Coward på tlf: 454 50 100, e-post: kjersti.coward@adm.aho.no, eller

Fagansvarlig HRM Borghild Sannæss på tlf: 994 30 423, e-post: borghild.sannaess@adm.aho.no

For mer informasjon om AHO, vennligst se vår hjemmeside aho.no

ORANGE aho logo rgb
Arbeidsgiver
AHO
Sted
Oslo
Stillingstittel
HR-rådgiver
Stillingstype
Vikariat
Søk her
Søknadsfrist 26.09 2021 15:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil