HR-medarbeider
NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Ved Seksjon for virksomhetsstyring, Fakultet for økonomi, er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent med arbeidsoppgaver som HR-medarbeider.

Fakultet for økonomi består av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt for samfunnsøkonomi, Institutt for internasjonal forretningsdrift og NTNU Handelshøyskolen. Fakultetet har omtrent 4000 studenter og omtrent 270 vitenskapelig ansatte.

Seksjon for virksomhetsstyring ivaretar lederstøtte, brukerstøtte og forvaltning innen områdene økonomi og HR. Seksjonen har 11 medarbeidere. Arbeidssted er ved Campus Elgeseter. HR-gruppa sitter i et hyggelig kontorfellesskap som utgjør fire medarbeidere.

Vi søker en HR-medarbeider som har interesse for universitetets kjernevirksomhet; forskning, undervisning og formidling, og som gjennom sitt arbeid ønsker å legge forholdene til rette slik at NTNU og fakultetet oppnår sine mål.

Du rapporterer til seksjonssjef for virksomhetsstyring, Rannveig H. Pedersen.

Stillingens hovedarbeidsområder

Stillingsinnholdet omfatter saksbehandlings- og driftsoppgaver innenfor HR- og HMS-området:

 • gjennomføring av rekrutteringsprosesser innenfor alle stillingskategorier, inkludert saksbehandling tilknyttet rekruttering
 • lederstøtte innenfor HR-prosesser
 • lederstøtte, operativt arbeid og utvikling innen IA og HMS
 • forvaltning av lov- og avtaleverk knyttet til ansettelsesforhold i staten
 • bidra i kontinuerlig utvikling av HR-prosesser og rutiner

Stillingen inneholder per i dag en stor andel rekrutteringsarbeid. HR- og HMS-feltet ved NTNU er under utvikling, og endringer i arbeidsmetoder og –rutiner må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • relevant arbeidserfaring fra stillingens ansvarsområde er nødvendig og vil bli vektlagt i vurderingen av søkerne. Sertifisering innen rekruttering vil være en fordel.
 • beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk
 • God digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra offentlig administrasjon/universitetssektoren.
 • kjennskap til forvaltning av lov- og avtaleverk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er en lagspiller, og som trives med å sitte i felles kontorlandskap. Du har fokus på delingskultur og felles måloppnåelse.

Du må:

 • kunne jobbe selvstendig
 • være serviceinnstilt
 • være analytisk
 • være omstillingsdyktig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet vil du bli innplassert enten som førstekonsulent (stillingskode 1408) eller seniorkonsulent
(stillingskode 1363). Blir du ansatt som førstekonsulent vil du vanligvis lønnes fra brutto kr 461 300 - 516 100 pr. år. Blir du ansatt som
seniorkonsulent vil du vanligvis lønnes fra brutto kr 534 400 - 594 300 pr. år. Hva slags lønn du får avhenger av dine kvalifikasjoner og
ansiennitet.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde

 • CV
 • vitnemål
 • attester

I jobbsøkerportalen er det mulig å hente karakterer fra Vitnemålsportalen. For å hindre dokumentforfalskning ønsker vi at alle søkere som har mulighet til det gjør dette istedenfor å laste opp en utskrift av karakterene sine.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere blant de som krysser av for dette, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil du få tilsendt den offentlige søkerlista. Du kan i søknaden be om å bli unntatt fra denne. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Dersom du er en aktuell kandidat for stillingen, vil du bli bedt om å oppgi referanser.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonssjef Rannveig H. Pedersen, ved Seksjon for virksomhetsstyring, tlf. 45027180, e-post rannveig.h.pedersen@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-medarbeider Svein Olav Antonsen, tlf. 41426874 , e-post: svein.antonsen@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: XXX

Søknadsfrist: 21. januar 2022

Fakultet for økonomi

Fakultet for økonomi har fagmiljøer i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Forskningen og utdanningene her favner bredt innenfor økonomi, ledelse og teknologi, og er i stor grad preget av tverrfaglighet og regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Våre fagmiljøer er viktige bidragsytere til norsk industri og økonomisk politikk. Fakultetet har fire institutter og en fakultetsadministrasjon.

Ntnu med slagord hoeyde bokmaal
Arbeidsgiver
NTNU
Sted
Trondheim
Stillingstittel
HR-medarbeider
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 21.01 2022 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil