HR-konsulent
Har du lyst til å være en del av HR-avdelingen i et av Norges største konsern, med over 5.000 medarbeidere?

Nortura sin HR-avdeling er matriseorganisert, hvor HR- konsulentene er plassert på geografiske lokasjoner tilknyttet de største produksjonsenhetene. Vi har behov for en fremoverlent, kompetent og strukturert HR konsulent med kontorsted Rudshøgda. Rudshøgda er en av Ringsakers største industriarbeidsplasser.

Du vil få ansvaret for hele spekteret av tjenester innenfor HR, rettet mot våre medarbeidere og ledere på, og i nærheten av Rudshøgda. Du vil også kunne få muligheten til å bidra inn i prosjekter og forbedringsarbeid på tvers av konsernet innenfor HR sitt ansvarsområde.


Arbeidsoppgaver

•Lederstøtte gjennom råd og veiledning i h.h.t. lover, forskrifter og gjeldende avtaleverk innenfor HR-/personalområdet

•Bistå og støtte avdelingsledelse i ulike typer personalspørsmål

•Ivareta prosesser knyttet til IA-arbeid, arbeidsmiljø og HMS-arbeid

•Lede og bistå i relevant omstillings-, utviklings- og endringsarbeid

•Personaladministrativ saksbehandling

•Bistå i rekrutteringsprosesser

•Bistå i lønn- og tariffspørsmål


Kvalifikasjonskrav

•Relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå

•God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk

•Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

•God muntlig og skriftlig framstillingsevne

•God formidlingsevne


Ønskede kvalifikasjoner

•Erfaring fra både operativt og strategisk HR- og personalarbeid

•Rådgiver- og veiledningskompetanse

•Erfaring med prosessledelse


Personlige egenskaper

•Du er tillitsskapende og evner å etablere relasjoner med andre mennesker

•Du er tydelig og løsningsorientert

•Du evner å tenke analytisk

•Du jobber strukturert og planmessig

•Du har høy integritet


Vi kan tilby:

•Varierte og interessante arbeidsoppgaver

•Gode utviklingsmuligheter i et spennende konsern

•Fleksibel arbeidstid

•Gode pensjons- og forsikringsordninger

•Lønn etter avtale

•Tiltredelse etter avtale

Den som blir ansatt må gjennomgå konsernets HMS- og hygieneopplæring, ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Logo
Arbeidsgiver
Nortura SA
Sted
Rudshøgda
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 22.08 2020 00:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil