HR direktør til OneCo Elektro
HR-direktøren inngår i selskapets ledergruppe og vil ha en meget sentral rolle i den videre utviklingen av selskapet. Personen vil sammen med øvrig ledelse ha stor mulighet til å påvirke utviklings- og endringsprosesser i selskapet. Videre vil HR-direktøren ha et helhetlig ansvar for alle HR-aktiviteter i selskapet og et overordnet ansvar for HMS.

OneCo Elektro sin nye HR-direktør deltar også i OneCo konsernets HR nettverk som jobber på tvers av selskapene i konsernet. Rollen vil kreve en person med initiativ og gjennomføringsevne og som skaper engasjement og sikrer lojalitet til beslutninger. Stillingen har stor kontaktflate i organisasjonen og evne til å bygge tillit og troverdighet er avgjørende for å lykkes i rollen. HR-direktøren rapporter til administrerende direktør Trygve B. Thøgersen.

Vi tror OneCo Elektros nye HR-direktør:

  • Har erfaring fra konsern inkludert organisasjonsutvikling og endringsprosesser.
  • Har solid kjennskap til lov- og avtaleverk.
  • Er både lyttende og tydelig i all kommunikasjon og er en god sparringspartner for ledere på alle nivå.
  • Er ambisiøs, fremoverlent og evner å skape engasjement.
  • Identifiserer utfordringer og jobber strukturert for å finne løsninger og implementerer disse.
  • Har høyere utdanning på masternivå eller bred og relevant kompetanse innen fagområdet.
One Co logo
Arbeidsgiver
OneCo as
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 25.09 2020 23:59
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil