HR-ansvarlig - vikariat
Kulturtanken arbeider for at alle barn og unge får oppleve og ta del i kunst- og kulturopplevelser som åpner for undring, engasjement og tilhørighet. Gjennom samarbeid, deling og innovasjon vil vi samle og løfte kunst- og kulturfeltet for, med og av barn og unge, og styrke samspillet mellom skolesektor og kultursektor. Vi står på for at barn og unge skal få like muligheter til å være skapende medborgere.

Kulturtanken er en statlig etat som jobber med kunst og kultur for barn og unge, og vi holder til i Nydalen i Oslo. Avdeling Organisasjon og forvaltning har ansvarsområder innen blant annet IT, arkiv, økonomi, tilskuddsforvaltning, HR, organisasjonsarbeid, rapportering, statistikk og analyse. Avdelingen består av ansatte med høy kompetanse innen ulike fagbakgrunner, og vi jobber både selvstendig og teambasert. Ansatte i Kulturtanken har et høyt engasjement for virksomhetens samfunnsoppdrag, og vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Som en organisasjon i stadig endring jobber vi med kontinuerlig forbedring, utvikling og innovasjon.

Som HR-ansvarlig skal du bidra til at virksomheten rekrutterer og beholder riktig kompetanse til riktig tid samt medvirke til profesjonelle og effektive HR-prosesser. HR-ansvarlig skal også støtte opp om målet om effektiv forvaltning, utvikling og drift.

Arbeidsoppgaver

Stillingen gir en unik mulighet til å jobbe bredt innenfor HR-feltet. Du vil få oppgaver som omfatter hele spekteret av HR, både på administrativt, operativt og strategisk nivå. Sentrale områder er rekruttering/ansettelser, personaladministrasjon, kompetanseutvikling og kursadministrasjon, arbeidsmiljø og HMS, lønns- og personalpolitikk (inklusiv likestilling/mangfold og inkluderingsdugnaden), generell lederstøtte og rapportering. Stillingen har sekretærfunksjoner i medbestemmelsesapparatet, arbeidsmiljøutvalg og ansettelsesråd. Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver ved behov, for eksempel innen personvern.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med relevant høyere utdanning, gjerne innen HR, organisasjon, rettsvitenskap eller lignende. Du har relevant arbeidserfaring, gjerne fra annen statlig virksomhet og fra ulike fagområder innen HR. Du har både ferdigheter og interesse for tekniske løsninger og systemer, og gjerne erfaring med bruk av HR-systemer som SAP HR, LMS, rekrutteringssystem, tidsregistreringsverktøy og/eller personal/HMS/lederhåndbok. Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som trives med å sette deg inn i ulike problemstillinger og temaer. Du har en løsningsorientert tilnærming, og involverer andre i oppgaveløsning ved behov. Arbeidshverdagen er i perioder hektisk og du må kunne levere på tidsfrister. Du motiveres av å jobbe i et miljø med høy endringstakt og med engasjerte medarbeidere med høy faglig integritet. Du stiller opp for andre ved behov og viser interesse og engasjement både i samspill med andre og for virksomhetens samfunnsoppdrag.

Vi tilbyr

● Utviklende arbeids- og fagmiljø med dyktige medarbeidere.
● Stillingen avlønnes iht. hovedtariffavtalene i staten, enten i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver innenfor lønnsspennet kr. 543 500 - 650 300 brutto i året (tilsvarer lønnstrinn 60 - 70). I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
● Et vikariat med varighet på ett år med mulighet til forlengelse ved behov.
● Fleksibel arbeidstidsordning, sommertid og vintertid.
● Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
● Muligheter for tilrettelegging for ansatte med spesielle behov.
● Kantine

Vi ønsker oppstart så snart som mulig.

Informasjon om søknadsprosessen

Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen". Relevante vitnemål og attester lastes opp i jobbsøkerportalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

Vi mener at mangfold er en styrke og gjør at vi løser oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én fra hver av disse gruppene til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg så langt det lar seg gjøre. Utenom å velge ut riktige kandidater, bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer om inkluderingsdugnaden her.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 5 og 6.

Kulturtanken Den kulturelle skolesekken Liggende Logo cmyk
Arbeidsgiver
Kulturtanken - Den Kulturelle Skolesekken Norge
Sted
Oslo
Stillingstittel
HR-ansvarlig
Stillingstype
Vikariat
Søk her
Søknadsfrist 24.01 2022 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil