HR- og systemkoordinator
BLI EN DEL AV ET SOLID OG SAMFUNNSENGASJERT KONSERN

Vi søker nå ny kompetent og engasjert HR-kollega til stillingen som HR- og systemkoordinator. Du må trives med å skape resultat via andre, og sørge for at våre omgivelser opplever oss som, og kjenner oss igjen gjennom vår visjon: Samfunnets Beste Valg!

Selskapet er inne i en spennende tid, der vi profesjonaliserer og effektiviserer store deler av selskapet. Stillingen som HR- og systemkoordinator er en ny rolle, og vil rapportere til HR-sjef. Du blir en del av konsernets HR- og HMS team og vil jobbe tett med programkontoret som har ansvaret for prosjektporteføljen til konsernet der du spesielt støtter selskapets ledelsessystem som er under oppbygging.

Stillingen skal sikre optimal utnyttelse av HR- og ledelsessystem, og bidra til effektivisering og digitalisering av HR prosesser. Du vil ha en nøkkelrolle, og bidra til at HR, HMS og programkontor blir ytterligere verdiskapende for våre ledere og ansatte i Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Vår ambisjon er å utvikle selskapet til å bli den beste arbeidsplassen i vår bransje, og utvikle system og kultur i henhold til en effektiv og lærende arbeidsplass.

For å lykkes i rollen må du trives i krysningen mellom teknologi og mennesker. Du er en naturlig pådriver som motiveres av å sikre teknisk funksjonelle system, samtidig som du aktivt skaper, lærer opp- og sikrer gode brukeropplevelser. Du ønsker å bidra til forbedring og forenkling, og gjør dette med høy service og i tett samarbeid med eget team og øvrig organisasjon.

Dine ansvarsområder vil være:

 • Systemadministrasjon
 • Administrative oppgaver knyttet til HR - og ledelsessystem
  • Simployer
  • Mintra Trainingportal
  • Ledelsessystem
  • HMS-system
  • ReachMee
  • Ascend (Assessio)
  • Time/lønn/bemanning
 • Sikre utvikling i tett dialog med leverandører, interne fagmiljøer og brukere
 • Sikre god brukersupport
 • Bidra til opplæring i- og implementering av eksisterende- og nye system og prosesser
 • Delta i interne forbedringsprosjekter og ulikt HR arbeid


Vi ser etter deg som ønsker å arbeide med HR, og ønsker å utvikle deg innen fagfeltene. Du tar initiativ og er meget effektiv, nøyaktig og systematisk. Du har gode ferdigheter og forståelse for IT og programvare. Du har høyere utdannelse fortrinnsvis innen HR, organisasjon og ledelse, har noen års arbeidserfaring, har pedagogiske evner og digital interesse og forståelse. Du evner å utfordre- og utvikle eksisterende system, arbeidsmetoder og prosesser, og skaper resultat gjennom god kommunikasjon og samhandling med våre ansatte.

Hvorfor Franzefoss? Vi er en solid arbeidsgiver som verdsetter kloke og engasjerte medarbeidere, til det beste for selskapet. Vi ønsker at våre ansatte skal få muligheter til utvikling og vekst. Her kan du påvirke din egen hverdag, og du får være med i et selskap- og i en avdeling under stadig utvikling. Vi har et åpent og ærlig arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn, samt meget gode forsikring- og pensjonsvilkår.

Konsernet har som visjon å være Samfunnets beste valg. Våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal være sikre på at virksomheten drives innen lover, forskrifter og tillatelser. Vi skal være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende. Vi er 460 ansatte, der 33 arbeider ved hovedkontoret på Rud i Bærum. Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn, Facebook og Instagram.

Logo 100year
Arbeidsgiver
Franzefoss AS
Sted
Bærum
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 12.10 2020 00:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil