Har du erfaring fra personalsaksbehandling og bruk av SAP fra statlig virksomhet?
Er du god til å se forbedringsområder i eksisterende prosesser og rutiner? Da er det deg vi ser etter! Utlendingsnemnda skal ansette en rådgiver til vår HR-avdeling som skal ha med ansvar for at UNE til enhver tid har gode og effektive rutiner for sin personalsaksbehandling, og får levert de tjenestene UNE trenger. Vi ønsker oss deg som er systematisk og strukturert og som liker å jobbe med tall og systemer. Dette kombinert med god kunnskap om regelverk innen HR i statlig sektor er viktig. Vi ønsker at alle som jobber i UNE skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.
  • Saksbehandling innen personalforvaltning
  • Personaladministrasjon i henhold til lov- og avtaleverk i staten
  • Løpende driftsoppgaver i henhold til statlig lov- og avtaleverk og interne prosesser og rutiner
  • Kartlegge og forbedre dagens rutiner og sørge for gode rutinebeskrivelser
  • Systematisere og formidle informasjon til ansatte om rutiner og retningslinjer
  • Andre oppgaver innen HR må kunne påregnes
Bilde UNE
Arbeidsgiver
Utlendingsnemnda (UNE)
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 07.03 2021 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil