Er du opptatt av læring og medarbeiderutvikling?
Ønsker du å bidra for å skape et godt og relevant læringstilbud for UNEs ansatte? Er du nysgjerrig, strukturert og faglig engasjert? Utlendingsnemnda søker en ny seniorrådgiver som skal ha som hovedoppgave å jobbe med strategisk kompetanseutvikling- og styring. I tillegg kommer oppgaver knyttet til utvikling, gjennomføring og evaluering av alle typer læringstiltak i UNE. Videreutvikling av vår læringsportal, ansvar for internt opplæringsnettverk og utvikling av digitale læringstilbud vil også være viktige oppgaver tillagt stillingen. Vi ønsker at alle ansatte i UNE skal kunne identifisere seg med UNEs verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.
  • Legge til rette for god strategisk kompetansestyring i UNE, og være en diskusjonspartner for ledere og medarbeider i dette arbeidet
  • Utarbeide beslutningsgrunnlag for prioritering av kompetansefremmende tiltak
  • Planlegge, utvikle, gjennomføre og evaluere læringstiltak for medarbeidere og ledere
  • Ajourføre og videreutvikle UNEs læringsportal og digitale kurstilbud i denne
  • Ha ansvar for Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Teste og ta i bruk nye digitale læringsformer, metoder og verktøy
  • Styrke og tilrettelegge for kultur for læring og kunnskapsdeling i UNE
  • Drive informasjonsarbeid internt tilknyttet opplæringsaktiviteter
  • Andre oppgaver innen HR må kunne påregnes
Bilde UNE
Arbeidsgiver
Utlendingsnemnda (UNE)
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 07.03 2021 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil