Er du en trygg og tillitsvekkende HR-leder?
Er du en drivende person som klarer å balansere en hektisk arbeidshverdag med høyt tempo med mange baller i luften med tilstedeværelse for medarbeiderne? Vi har ledig fast stilling som seksjonsleder for seksjon HR Arbeidsgiverstøtte. Vi søker deg som brenner for HR og ønsker å være med å utvikle seksjonens medarbeidere og fagområde strategisk.

Seksjon for HR Arbeidsgiverstøtte er organisert i Stab for HR og HMS. Vi har strategisk ansvar for rekrutteringstjenester, personalforvaltning, personalpolitikk, medbestemmelse og partssamarbeid, prosjekt og forbedringsarbeid innen seksjonens fagfelt og rådgivning og bistand til ledere og administrative staber i hele politidistriktet.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • å lede og motivere seksjonens medarbeidere og utvikle arbeidsmiljøet og kulturen i seksjonen, og bidra til det samme i staben som helhet
 • å forvalte og videreutvikle stabens strategiske rolle innenfor seksjonens ansvarsområde
  iverksette seksjonen strategiske beslutninger
 • å legge til rette for og gjennomføre systematisk kompetanseutvikling og forbedringsarbeid innenfor seksjonens ansvarsområder.
 • å bidra aktivt i HR og HMS' ledergruppe

Vi stiller krav om at

 • du har høyere relevant utdanning gjerne med arbeidsrett og juss som en del av fagkretsen. Vi ønsker oss fortrinnsvis deg som har mastergrad, minimum bachelorgrad, men lang og relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere for kravet til master
 • du har god kunnskap om arbeidsrett og lov- og avtaleverk innen offentlige virksomhet, blant annet hovedavtalen i staten og hovedtariffavtalene i staten
 • du har ledererfaring og er en trygg og tydelig leder
 • HR er ditt fagområde, og du har jobbet innen HR i minimum 5 år
 • som leder er du en rollemodell når det gjelder å ta i bruk og effektivt utnytte IKT-systemer og verktøy
 • du behersker norsk meget godt både muntlig og skriftlig, og behersker engelsk godt
 • du har erfaring fra å opparbeide deg virksomhetsforståelse og organisasjonsforståelse og utøve strategisk HR

I tillegg er det en fordel om du har

 • erfaring fra å jobbe i store og komplekse organisasjoner
 • erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser
 • lederutdanning

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG. Du må også ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • du har sterk gjennomføringsevne og kan vise til oppnådde resultater
 • du er tillitsvekkende og evner å bygge gode relasjoner til egne medarbeidere, egen stab, politidistriktet og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • du er god til å utvikle medarbeiderne dine, og evner å veilede og motivere dem
  du evner å tenke og handle helhetlig
 • du har analytiske evner, jobber strategisk og omsetter strategiske mål til konkret oppgaveløsing
 • du er trygg og formidler kompleks informasjon på en enkel måte

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder skal du i tillegg sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeiderne og skape resultater i samhandling med andre. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som 1211 seksjonssjef, fra kr 790.000,- til kr 950.000,- brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.

I politiet mener vi at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Politiet logo sort medium
Arbeidsgiver
Oslo politidistrikt
Sted
Oslo
Stillingstittel
Seksjonssjef HR
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 02.12 2022 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil