Er du en trygg og engasjert leder som ønsker å være en drivende kraft for HR og lønnsarbeidet i DFØ?
Seksjonssjef for HR- og lønnstjenester

Om stillingen

DFØ er inne i en spennende utvikling og har nylig fått utvidet sine ansvarsområder, samtidig som vi tilbyr flere tjenester til en stadig økende kundemasse.

Som følge av denne utviklingen styrker vi nå HR-funksjonen ved å etablere en egen seksjon for HR- og lønnstjenester. Seksjonen vil ha ansvaret for driften og videreutviklingen av DFØs interne HR- og lønnstjenester, som personaladministrasjon, rekruttering, ombordstigning og lønn.

Vi søker en trygg og utviklingsorientert leder som ønsker å bidra til velfungerende HR- og lønnstjenester for våre nærmere 700 ansatte og ledere. Vi ser etter deg som er dyktig på å legge til rette for effektiv drift og god kvalitet på tjenestene og som evner å få de rundt seg til å utnytte sitt fulle potensial. Du vil ha ansvar for å videreutvikle våre tjenester gjennom digitalisering og hensiktsmessige rutiner og strukturer, slik at tjenestene oppleves som relevante og tilgjengelige for våre brukere.

Som seksjonssjef vil du ha personalansvar for ni engasjerte og høyt kompetente medarbeidere. Du vil være med og løse løpende oppgaver, og den faglige kompetansen innenfor personaladministrasjon og medbestemmelse vil tillegges stor vekt.

Seksjonen inngår i strategi-, organisasjonsutviklings- og HR-avdelingen som er én av tre avdelinger i strategi- og fellestjenestedivisjonen. Avdelingen ivaretar det overordnede ansvaret for DFØs strategi og OU-arbeid, HR, informasjonsforvaltning og administrative tjenester og består av 22 medarbeidere.

Som seksjonssjef vil du samarbeide tett med HR-direktør og øvrig ledelse i DFØ.

Arbeidsoppgaver

 • personal-, økonomi- og resultatansvar på seksjonens område
 • videreutvikle seksjonen som en pådriver og støttespiller for DFØs fagdivisjoner
 • være en sentral rådgiver og støtte til DFØs ledere
 • ivareta løpende samarbeid med de ansattes organisasjoner og gjennomføre forhandlinger og drøftinger i henhold til avtaleverket
 • bidra til videreutvikling av avdelingen i samarbeid med HR-direktør

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad.
 • relevant ledererfaring og solid erfaring innen HR
 • god kjennskap til statlig lov- og avtaleverk innenfor personalområdet
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er fordel om du også har:

 • erfaring fra eller god kunnskap om offentlig forvaltning
 • erfaring med omstillingsprosesser
 • digital kompetanse/forståelse
 • erfaring med standardisering av HR-prosesser

Vi tror du vil passe godt i rollen dersom du

 • er trygg i lederrollen og har evne til å motivere og inspirere selvstendige og dyktige medarbeidere til gode fagleveranser
 • er dyktig til å formidle, bygge tillit og skape gode relasjoner
 • ser helhet og evner å samarbeide på tvers av organisatoriske skiller
 • er proaktiv, løsningsorientert og har stor gjennomføringsevne
 • har et målrettet engasjement for å strukturere våre prosesser

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende lederjobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • stilling som seksjonssjef med lønnsplassering mellom 817 000 – 910 000 kr pr. år, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd tilsvarende 12 %.
 • lokaler sentralt i Oslo, og høsten 2021 flytter vi inn i splitter nye lokaler i Økern Portal

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne HR-direktør Kathrine Dahlslett Graff på telefon 959 01 827.

Se også vår hjemmeside dfo.no for mer informasjon om DFØ.

Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiver

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 700 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

Dfologo1 pos rgb medium
Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 26.05 2021 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil