Er du en idérik gjennomfører som vil jobbe med læring og utvikling i landets største inhouse IT-miljø?
Vet du hva som skal til for å drive kompetanseutvikling i teknologiorganisasjoner i sterk endring? Har du erfaring med å utvikle og drive helhetlige utviklingsinitiativer, og skape kultur for læring? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg!

De siste årene har vi etablert ett av landets største fagmiljøer innen data, design og utvikling. Samtidig flyttes stadig flere av løsningene våre over i skyen og tjenester leveres gjennom nye og moderne løsninger. For å sikre at vi er klare for dette skiftet og kan utnytte potensialet skyteknologi gir oss, må vi utvikle ny kompetanse innen en rekke områder de neste årene. I dette arbeidet må vi tenke helhetlig samtidig som vi er smidige og sørger for å skape resultater på veien. Vi har satt oss som ambisjon å være fremst på kontinuerlig læring, og sørge for at folka våre lærer noe nytt hver dag. For å få til det må vi utvikle kulturen vår for læring og deling til å bli landets sterkeste. Vi skal etablere utviklingstilbud for alle uansett hvor de er i karrieren, og vi skal etablere praksiser for å skape og utnytte læringsmulighetene i organisasjonen bedre.

Med 800 medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring, sterke fagmiljøer og 150 tverrfaglige team har vi et unikt utgangspunkt for å realisere denne ambisjonen. Er du den som kan hjelpe oss med å ta ut potensialet som ligger i å strukturere og målrette læring og kompetanseutvikling? En del er på plass, men mange spennende oppgaver gjenstår. Er du med?

Arbeidsoppgaver

I hverdagen vil du jobbe både operativt og strategisk innenfor kompetanse og læring, og veksle mellom å være operativ prosessdriver, faglig rådgiver og sparringspartner. Din viktigste oppgave vil være å jobbe tett sammen med organisasjonen for å identifisere behov, og utvikle moderne og attraktive konsepter og modeller som bidrar til å realisere ambisjonen om kontinuerlig læring. I tillegg vil du blant annet jobbe med å:

 • Fasilitere og gjennomføre konsepter og initiativer innen læring og utvikling rettet mot ulike fagmiljøer
 • Utvikle læringskultur, og skape og videreutvikle arenaer for læring og utvikling
 • Sikre en fremtidsrettet kompetansesammensetning gjennom å utvikle og gjennomføre konkrete tiltak for å realisere vår strategiske bemanningsplan
 • Utvikle initiativer som skaper muligheter for karriereutvikling, bidrar til å utvikle egne faglige seniorer og kvalifisere medarbeidere for nye fagområder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning minimum på bachelornivå innen HR, ledelse eller pedagogikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med å identifisere, utvikle, forankre og gjennomføre målrettede utviklingsprogram, tydeliggjøre karrieremuligheter og skape engasjement rundt læring og utvikling
 • Solid erfaring med å fasilitere og engasjere store og små grupper på ulike nivåer i organisasjonen
 • Erfaring fra teknologimiljøer og forståelse for hva som kjennetegner en attraktiv teknologiarbeidsplass
 • Kunnskap om hva som kjennetegner en fremtidsrettet sammensetning av kompetanse i et teknologimiljø
 • Høy digital kompetanse, og erfaring med å utnytte teknologi i eget arbeid
 • Kunnskap om hvordan et smidig tankesett benyttes i eget arbeid

I tillegg har du gjerne erfaring fra organisasjoner som har gjennomgått vesentlige endringer i kompetansebehov

Personlige egenskaper

For å lykkes i denne rollen må du være en tillitsskapende rådgiver, trives i rollen som fasilitator og være en faglig sterk inspirator som engasjerer de du møter. Du evner å sette fokus og levere resultater gjennom andre. Måten du jobber på er ryddig og strukturert, og du har sterk gjennomføringskraft. Du er en sterk relasjonsbygger, og bygger enkelt nettverk på alle nivåer i organisasjonen. Kommunikasjonsegenskapene dine er svært gode, du leser omgivelsene dine godt og tilpasser budskapet deretter. I tillegg har du evnen til å skape arenaer som preges av tillit, mestring og utvikling.

Vi tilbyr

Hos oss vil du få en viktig rolle på en av landets viktigste arbeidsplasser, hvor vår visjon er å gi mennesker muligheter. De 750 kollegaene dine leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker, og forvalter kjernesystemene i ett av verdens beste velferdssamfunn. Vi er midt i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål, og i dette arbeidet er IT-avdelingen i NAV kjent for å gå foran og bane vei innenfor vårt fagområde. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag.

Du blir en del av avdelingen IT Transformasjon, og får et spennende ansvar og arbeidsoppgaver som du løser sammen med dyktige og engasjerte kollegaer fra hele organisasjonen. For ikke lenge siden flyttet vi inn i helt nye og freshe lokaler på Helsfyr. Utover dette kan vi tilby deg:

 • Lønn fra kr 650.300 til kr 896.500 i stillingskode 1364 seniorrådgiver. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Sommer- og vintertid, og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Hytteforening med mulighet for å leie leilighet på fjellet
 • Godt utstyrt trimrom og bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Rød
Arbeidsgiver
NAV IT
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 01.12 2021 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil