Er du den nye HR-medarbeidaren vår?
Finanstilsynet er ei kunnskapsbedrift, og HR-tiltak og prosessar skal underbygge verksemda sitt langsiktige mål og strategi. HR-seksjonen i Finanstilsynet består av åtte personar. To personar har lønn som hovudoppgåve, dei øvrige arbeider med oppgåver knytte til rekruttering, medarbeidar-/leiarutvikling, organisasjonsutvikling og løpande drifts- og forvaltningsoppgåver. Den nye kollegaen vil få oppgåver på fleire felt og jobbe tett med kollegaer – både internt i HR og elles i organisasjonen. Stillinga er eit svangerskapsvikariat med varighet på minimum eit år, med moglegheit for forlenging.

Arbeidsoppgåver

 • støtte arbeidet med rekruttering, m.a. publisere annonsar, sende ut diverse dokumentasjon til kandidatar, støtte interne prosessar og følge opp nytilsette
 • vere ansvarleg for oppdatering/àjourhold av interne oversikter
 • koordinere kompetanseutviklingsaktivitetar og følge opp interne e-læringskurs
 • støtte leiarar med administrative førespurnader
 • andre løpande oppgåver/saksbehandling som eininga har ansvaret for

Kvalifikasjonar

 • utdanning på masternivå innan relevant fagfelt (organisasjon, HR, økonomi og administrasjon, jus mv.)
 • gode kunnskapar i MS Word, Excel,PowerPoint og gjerne erfaring frå Teams. Det er også ein fordel om du har erfaring med rekrutterings- og/eller arkivsystem
 • svært gode norskkunnskapar skriftleg og munnleg
 • du er nyutdanna eller har inntil eitt års relevant erfaring med ei eller fleire av oppgåvene nemnde over. Studentar som avsluttar studiet inneverande semester kan også søke

Personlege egenskapar

 • lærevillig og positiv til alle oppgåver
 • samarbeidsorientert og positiv i møte med andre
 • strukturert og effektiv
 • høg gjennomføringsevne
 • sjølvstendig og initiativrik

Det blir lagt vekt på at den som blir tilsett er motivert og personleg eigna.

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgåver og eit godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer
 • gode velferdsordningar og ein generelt fleksibel personalpolitikk
 • pensjonsordning
 • fleksibel arbeidstid
 • treningsfasilitetar og moglegheit for trening i arbeidstida
 • lønn som førstekonsulent frå kr 517 600

Anna

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidd ei offentleg søkarliste.
 • Vitnemål og karakterar frå all høgare utdanning må leggast ved søknaden.
 • Søknad kan skrivast på nynorsk eller bokmål.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkomande som blir tilsett i stillinga.
 • Dei tilsette i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, sjå: https://www.finanstilsynet.no/jobb-hos-oss/#Etiskeretningslinjer
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfald, og vi oppfordrar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hol i CV. Dersom det er mogleg, vil vi legge til rette for medarbeidarar som har behov for det. For positiv særbehandling sjå: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmare omtale av Finanstilsynet, sjå: www.finanstilsynet.no


Kontakt:

Gun Margareth Moy: 22 93 98 49

Marit Sandaaker: 22 93 98 42

FT LOGO uten SHV jpg format 1
Arbeidsgiver
Finanstilsynet
Sted
Oslo
Stillingstittel
Førstekonsulent HR
Stillingstype
Vikariat
Søk her
Søknadsfrist 29.03 2023 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil