En fast stilling og et vikariat på HR
I Sentralenheten for fylkesnemndene er det ledig to spennende HR-stillinger med varierte arbeidsoppgaver; en fast stilling og et vikariat med varighet på ett år. For begge stillingene er det ønskelig med oppstart så snart som mulig. HR-avdelingen består for tiden av tre personer som sammen har det helhetlige ansvaret for både strategiske- og operative oppgaver innenfor personalområdet i virksomheten. Totalt jobber det 140 ansatte i fylkesnemndene, fordelt på ti nemnder i de største byene i hele landet. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Arbeidsoppgaver for den faste stillingen:

 • Gi råd til ledere og ansatte i HR-relaterte spørsmål
 • Rekruttering
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Håndtere personalsaker
 • Samarbeid med hovedtillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget
 • Arbeid med plandokumenter, retningslinjer og rutiner
 • Holde opplæring innen HR-relaterte temaer
 • Lede prosessen og oppfølgingen av medarbeiderundersøkelser
 • Lønnsforhandlinger
 • Generell saksbehandling
 • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen


Arbeidsoppgaver for vikariatet:

 • Gi råd til ledere og ansatte i HR-relaterte spørsmål
 • Rekruttering
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Generell saksbehandling
 • HR-statistikk
 • Lønnsforhandlinger
 • Samarbeid med hovedtillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget
 • Holde opplæring innen HR-relaterte temaer
 • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen

Krav

Kvalifikasjoner: Det kreves relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Til den faste stillingen må du ha minst 5 års erfaring innen strategiske HR-oppgaver, og kunne vise til tidligere resultater. For å være kvalifisert for vikariatet er det nok med 1-2 års erfaring fra personalarbeid. Til begge stillingene kreves det god kompetanse på relevant lov- og avtaleverk, samt god formuleringsevne på norsk både muntlig og skriftlig. Det vil også være nødvendig med god IT-forståelse og erfaring med MS Office.

Det vil være en fordel med erfaring fra statlig sektor. Videre er det ønskelig med erfaring fra rekruttering og bruk av testverktøy. Fylkesnemndene benytter seg av Aon Assessment sine testverktøy.

Egenskaper: For begge stillingene er vi ute etter personer som er gode på relasjoner og til å samarbeide med ulike typer mennesker. Det er ønskelig å ansette noen som er strukturerte, gode til å prioritere og nøyaktig i utførelsen av arbeidsoppgavene. Videre ser vi etter noen som er samarbeidsvillige og initiativrike. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En fast stilling som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver
 • Et vikariat med varighet på ett år som 1434 rådgiver
 • Lønn etter avtale basert på kvalifikasjoner og egenskaper, ut fra statens lønnsregulativ.
 • For den faste stillingen vil årslønnen være innen spennet 520 000,- til 650 000,- og for vikariatet vil årslønnen være mellom 490 000,- til 540 000,-
 • Gunstig pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • Kontor sentralt i Oslo. Adresse: Akersgata 1

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne direktør Pernille Pettersen Smith, tlf. 915 61 567. Elektronisk søknad sendes innen 9. august 2020 via www.jobbnorge.no. Jobbnorge-ID: 189977. Søkere må presisere om de søker på den faste stillingen og/eller vikariatet. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må vedlegges.

Annet: Fylkesnemndene ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad og oppfordrer deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers oppfyller kvalifikasjonene for stillingen, til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Logo jobbnorge
Arbeidsgiver
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sted
Oslo
Stillingstittel
En fast stilling og et vikariat på HR
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 09.08 2020 00:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil