Avdelingsleder Personalavdelingen, HR divisjonen Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. «Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon Vår utviklingsplan for 2035 tydeliggjør våre overordnede valg og prioriteringer. Les mer på www.ahus.no

HR-divisjonen ved Ahus er en av Norges største og viktigste HR-miljøer! Vi har omtrent 55 ansatte og har et bredt faglig oppdrag.

Vi søker etter en engasjert og fremoverlent avdelingsleder for Personalavdelingen. Du ønsker å være en del av HR-teamet, og ta et delansvar for videre utvikling av en spennende og viktig HR-funksjon.

Du brenner for HR-faget og forstår viktigheten av gode HR-leveranser i et hektisk sykehusmiljø og hvordan samspillet mellom kjernevirksomheten og HR er i store virksomheter. Vi søker en erfaren, trygg og initiativrik avdelingsleder. Du har evnen til å lede komplekse prosesser, se sammenhenger og helhet. Du trives med høyt tempo og har stor arbeidskapasitet.

Avdelingsleder for Personalavdelingen vil ha ansvar for avdelingens faglige portefølje og drift og utvikling av avdelingens medarbeidere og funksjoner. Avdelingen vil både ha operative og strategiske ansvarsområder. Personalforvaltning er en sentral del av avdelingens ansvarsområde, herunder lokalt systemansvar for HR-systemer som Personalportalen, WebCruiter, læringsportal og legestillingsregister mm. Personalavdelingen har hovedansvaret for vedlikehold og utvikling av Ahus personalhåndbok som et viktig verktøy. Saksbehandling på ulike områder knyttet til personalforvaltning, retningslinjer mm er en viktig oppgave, samt å ivareta de ulike områder som gjelder oppfølging av ansatte på Ahus. Rekruttering operativt og strategisk, samt arbeid med "bemanningsbehov, rekruttere og beholde" er en faglig funksjon som avdelingen vil få ansvar for. Personalavdelingen i en stor organisasjon har naturligvis et stort trykk og jobber med mange oppgaver som det er viktig for den øvrige virksomheten at ivaretas effektivt. Prioritering og blikk for effektive og gode arbeidsprosesser er derfor viktig for avdelingslederen. Det legges stor vekt på å utvikle medarbeidernes kompetanse, og å løse oppgaver gjennom avdelingens medarbeidere. Godt arbeidsmiljø, arbeidsglede og faglig utvikling er en del av avdelingslederens oppdrag. Personalavdelingen har i underkant av 12 årsverk.

HR-divisjonen ved Ahus har vedtatt ny organisasjonsstruktur fra 2021. Personalavdelingen er en av tre avdelinger i HR. "HMS og lederrådgivning" og "Arbeidsgiverpolitikk, forhandlinger og bemanning" er foreløpige benevnelser for de to andre avdelingene. I tillegg er Bemanningssenteret på Ahus en viktig del av HR, organisert som senterfunksjon ved siden av de tre fagavdelingene. HR har også et sekretariat for divisjonsoverbyggende fellesfunksjoner.

Stillingen rapporterer til HR-direktør og inngår i HR-direktørens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Ta helhetlig lederansvar for drift og utvikling av avdelingen. Oppgaver er blant annet;
 • Systemansvar for personalsystemer og kontakt mot Sykehuspartner
 • Personalforvaltning for Ahus
 • Strategisk og operativ rekruttering og bistand til rekrutteringsprosesser
 • Saksbehandling innenfor saker knyttet til avdelingens ansvarsområder
 • Bidra til sterkt fokus på kvalitet, profesjonalitet og service
 • Være i dialog med ledere i sykehuset på avdelingens ansvarsområder
 • Samspill og samhandling med andre ledere og fagfunksjoner i HR
 • Være rådgiver til HR-direktør på avdelingens ansvarsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Ledererfaring er et krav
 • God kjennskap til lov og avtaleverk
 • Erfaring fra ledelse av HR/personalforvaltning i store virksomheter vektlegges
 • Lederutdanning ønskelig
 • God kjennskap til helseforetak

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vektlegges
 • Gode lederegenskaper er nødvendig
 • Stor grad av gjennomføringevne og selvstendighet i rollen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner gjennom dialog
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å prioritere oppgaver og jobbe gjennom andre
 • Fleksibel og endringsvillighet
 • Analytisk og evne til å sette oppgaver i en helhetlig sammenheng
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Vi tilbyr en viktig, krevende og spennende stilling i et dynamisk miljø
God pensjonsordning
Lønn etter avtale
Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei til Oslo

Ahus logo 3
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus HF
Sted
Lørenskog, Nordbyhagen
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 13.05 2021 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil