Avdelingsdirektør HR
Er du en kvalitetsbevisst leder som søker nye utfordringer på HR-feltet?

Om stillingen

Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling ser etter en faglig dyktig og kvalitetsbevisst leder som skal lede HR-arbeidet i departementet. Vi ser etter deg som har engasjement for HR-feltet og interesse for ledelse og personalforvaltning i offentlig sektor. Som avdelingsdirektør for HR i Barne- og familiedepartementet (BFD) vil du ha en viktig og sentral stilling i departementet, og du vil ha mulighet til å påvirke den videre utviklingen av departementet. Seksjonen har i alt 11 årsverk.

Stillingen rapporterer til ekspedisjonssjef for avdelingen og er en del av hennes ledergruppe. Du blir også en del av et HR-nettverk med andre HR-ledere i departementsfellesskapet, der du får gode muligheter for sparring og læring.

Sentrale oppgaver og ansvar for HR-seksjonen:

 • Forvaltning i tråd med gjeldende regelverk (Hovedavtalen, tariffavtalene, personalhåndboken, personalreglementet, forvaltningsloven og internt regelverk).
 • Støtte departementsledelsen i utviklingen av departementet, herunder initiere og gjennomføre tiltak i utviklingen av BFD på ulike nivåer.
 • Videreutvikle og profesjonalisere HR-prosesser, herunder digitalisere og standardisere arbeidsprosesser.
 • Rekrutteringsbistand til avdelingene
 • Lønnsarbeid og lønnsforhandlinger
 • Rådgivning overfor ledere og medarbeidere om HR-relaterte spørsmål
 • Kontakt med tillitsvalgte og vernetjenesten
 • Internt fagansvar for blant annet arbeidsrettslige og arbeidsgiverpolitiske spørsmål
 • Lede HR-nettverk for virksomheter i BFDs sektor

Som avdelingsdirektør er en av dine viktigste oppgave å være leder for medarbeiderne i seksjonen og sikre at seksjonen leverer presist og med høy kvalitet. Du skal legge til rette for gode arbeidsprosesser og utviklingsmuligheter i din seksjon.

Vi ser etter deg som har:

 • utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder
 • erfaring fra HR-arbeid i offentlige virksomheter
 • relevant ledererfaring
 • juridisk forståelse og erfaring med å jobbe med gjeldende regelverk

Det er en fordel om du har:

 • erfaring fra ledelse av utviklingsrettede HR-oppgaver

For å lykkes i rollen må du:

 • ha god rolleforståelse og sette deg raskt inn i Barne- og familiedepartementet som arbeidsplass
 • ha god gjennomføringsevne, være strukturert og kvalitetsbevisst
 • evne å skape personlig og faglig tillit
 • være engasjert og motiverende, samtidig som du er tydelig og trygg
 • evne å drive faglig utvikling og se potensiale for forbedringer på departementsnivå
 • ha evne til strategisk og analytisk tekning

Vi tilbyr:

 • interessante leder- og utviklingsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • gode muligheter for egenutvikling
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom SPK

Stillingen lønnes iht. Statens regulativ - lønnsspenn: avdelingsdirektør med lønn fra kr. 900 000 til 1 100 000. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med:

 • Ekspedisjonssjef Helga Berit Fjell, e-post: Helga-Berit.Fjell@bfd.dep.no, tlf: 22 24 24 30 eller mobil: 992 97 598
 • Seniorrådgiver Veronika Ollett (spørsmål om rekrutteringsprosessen), DSS, e-post: Veronika.Ollett@dss.dep.no, mobil: 481 79 691

Andre opplysninger
Vi ber om at du legger ved attester og vitnemål når du søker. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren selv har bedt om unntatt offentlighet.

BFD som arbeidsgiver
BFD ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn, til å søke jobb i departementet. Vi sørger for å legge til rette på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Om Plan- og administrasjonsavdelingen
Plan- og administrasjonsavdelingen arbeider med styring av departementet og samordner departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter. Avdelingen har også ansvaret for personalpolitikk og organisasjonsutvikling i departementet, koordinering av departementets digitaliseringsarbeid og arbeid med sikkerhet og beredskap. I tillegg har avdelingen felles drifts- og støttefunksjoner for departementet. Avdelingen har tre seksjoner: Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling, seksjon for informasjonsforvaltning, sikkerhet og digitalisering og seksjon for budsjett og styring.

Barne og familiedepartementet
Arbeidsgiver
Barne- og familiedepartementet
Sted
Oslo
Stillingstittel
Avdelingsdirektør HR
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 07.11 2022 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil