Ønsker du å jobbe med lærlinger?
Det er en ledig 100 % stilling som HR-rådgiver, med arbeidsoppgaver innenfor i lærlingordningen. Vi søker deg som liker å jobbe med unge mennesker som er i utdanning og som ønsker seg inn på arbeidsmarkedet. Personen vi søker liker å nå målene i samarbeid med andre. Virksomhet HR er organisert i stab innovasjon og utvikling, og ledes av HR-sjef. Virksomheten består av ca 50 medarbeidere og er delt opp i fire team og to staber. Virksomheten arbeider både strategisk og operativt på en rekke områder, innenfor kompetanse og rekruttering, arbeidsmiljø og arbeidsrett, lønn og arbeidstid, kollektiv rett, økonomi og analyse. Fredrikstad kommune har for tiden ca. 170 lærlinger. Kommunen har tre øremerkede årsverk i HR som har ulike arbeids- og ansvarsoppgaver knyttet til oppfølging av lærlingene. Lærlingeordningen jobber etter en politisk vedtatt plan for lærlingeording i Fredrikstad kommune, og er ikke tilknyttet et opplæringskontor. Stillingen som HR-rådgiver er en fast stilling og er ledig fra 01.05.2021.

Vi kan tilby

 • En spennende og interessant stilling i en kystby med et rikt kulturliv
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid


Stillingens oppgaver

 • Foreta oppfølgingsbesøk ved virksomhetene i kommunen der lærlingene er ansatt, og gjennomføre selvstendig saksbehandling i forhold til dette
 • Gi råd, støtte og veiledning til lærling, instruktør og faglig ansvarlig
 • Gi lederstøtte i forhold til relevant lov og avtaleverk
 • Delta i formidlingsprosessen
 • Samarbeid med andre aktører for fagopplæring


Kvalifikasjonskrav

 • Du har minimum 3-årig utdanning på høyskolenivå, gjerne innen pedagogikk eller andre relevante fag
 • Du har erfaring med veiledning på gruppe- og individnivå
 • God kjennskap til fag- og yrkesopplæring
 • God språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norsk.
 • Førerkort klasse B


Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du bør være vant til å arbeide med mennesker på individnivå
 • God relasjonskompetanse
 • Tilleggsutdanning i veiledning
 • God gjennomføringsevne, initiativrik, løsningsfokusert og fleksibel
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Kjennskap til virksomhetene i Fredrikstad kommune
 • Kjennskap til lov og avtaleverk fra offentlig forvaltning
 • God digital kompetanse
 • Evne til å samarbeide og samhandle i team, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk

Vi søker en person som er modig, engasjert, romslig og kompetent, og som ønsker å bidra til at kommunen kan drifte og utvikle lærlingordningen i tråd med de behov, krav og forventninger som stilles. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Generelt
Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale.
Det er 6 måneders prøvetid i stillingen.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no / ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem /ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende søknadsregistrering rettes til førstesekretær Marianne Andersen, tlf.: 69 30 62 45 eller epost: andmar@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Fredrikstad
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Sted
Fredrikstad
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfrist 11.03 2021 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil