Hvordan lykkes med medarbeiderundersøkelsen?

Utnytt potensialet i en medarbeiderundersøkelse, ikke la det bli et pliktløp. Arbeidet med undersøkelsen er en naturlig del av organisasjonens utvikling.